Vesihuolto

Yhdyskuntien jätevesien typpikuormitus Suomessa vuosina 1971-2019

Taulukossa esitetään jätevedenpuhdistamoille tulevan typen määrä sekä puhdistuksen jälkeen vesistöön päätyvä kuormitus ja puhdistusprosentti.

Yhdyskuntien jätevesien fosforikuormitus Suomessa vuosina 1971-2019

Taulukossa esitetään jätevedenpuhdistamoille tulevan fosforin määrä sekä puhdistuksen jälkeen vesistöön päätyvä kuormitus ja puhdistusprosentti.

Yhdyskuntien jätevesien orgaanisen aineen kuormitus Suomessa vuosina 1971-2019

Taulukossa esitetään jätevedenpuhdistamoille tuleva orgaanisen aineen (BHK7) määrä sekä puhdistuksen jälkeen vesistöön päätyvä kuormitus ja puhdistusprosentti.