Vesihuolto

Dataöverföring till tjänsten Vatten.fi

Uppgifterna överförs till Vatten.fi från databaserna i VATI och VEETI via gränssnitt. Uppgifterna om vattenkvaliteten och behandlingsmetoderna för vatten kommer från VATI-systemet. Vattentjänstverkens nyckeltal kommer från VEETI-systemet.

Tiedonsiirto Vesi.fi-palveluun

Tiedot siirtyvät vesi.fi-portaaliin VATI- ja VEETI-tietokannoista rajapintojen kautta. Vedenlaatutiedot ja -käsittelymenetelmät tulevat VATI-järjestelmästä. Vesihuoltolaitosten tunnusluvut tulevat puolestaan VEETI-järjestelmästä.

Vesihuoltolaitosten raportteja

Yhdyskuntien vesihuollosta on koottu tietoja systemaattisesti 1960-luvulta lähtien.  Vuodesta 2016 lähtien on käytössä ollut vesihuollon tietojärjestelmä VEETI. Vesihuoltolaitosten toimintaa kuvaavia tunnuslukuja on nähtävillä raporteilla 1-8. Raporteille tuodaan uusi kalenterivuosi kun tiedot on tallennettu huhtikuun lopussa.

Vesihuollon tietojärjestelmä (VEETI) – ohjeita tiedontuottajille

Mikäli vesihuoltolaitoksella on kunnan vahvistama toiminta-alue, tulee VEETI-tietojärjestelmä ottaa käyttöön. VEETIn käyttäminen koskee myös vesihuollon tukkulaitoksia ja jätevedenkäsittelylaitoksia. VEETI-tietojärjestelmä on vesihuoltolakiin perustuva, joten sen käyttäminen ei ole vapaavalintaista.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet ja organisaation sijainti paikkatietona (VHL_TA_Tieto)

Suomen ympäristökeskus on laatinut suositukset vesihuoltolaitosten toiminta-aluetietojen esittämistavalle, vesihuolto-organisaation sijainnin pistemäiselle esittämiselle ja niiden yhtenäiselle siirtotavalle toimitettavaksi yhteisesti käytettäväksi paikkatietoaineistona.