Vesien kestävä käyttö

Tietokortti: Kosteikko

Tietokortti kertoo kosteikon rakentamisesta ja sen vaikutuksista. Kosteikko voidaan rakentaa patoamalla ja tarpeen vaatiessa myös kaivamalla.

Tietokortti: Kevennetty muokkaus ja suorakylvö maataloudessa

Tietokortti kertoo kevennetyn muokkauksen käytöstä ja vaikutuksista maataloudessa. Kevennetyssä muokkauksessa maata muokataan mahdollisimman vähän ja kasvinjätteet mullataan maan pintakerroksiin. Suorakylvössä satokasvi kylvetään suoraan edellisen satokasvin sänkeen ilman muokkausta.

Tietokortti: Eloperäiset maanparannusaineet maataloudessa

Tietokortti kertoo eloperäisten maanparannusaineiston käytöstä ja vaikutuksista viljelyssä. Eloperäiset maanparannusaineet jaetaan ravinnepitoisiin ja niukkaravinteisiin maanparannusaineisiin. Niiden vaikutukset näkyvät vasta useamman vuoden kuluttua, mutta ovat pitkäaikaisia.

Tuki yhteiselle ojitusinvestoinnille

Kansallinen peruskuivatuksen tukimuoto päättyi vuoden 2022 lopussa. Peruskuivatustoiminnan tukeminen kuuluu jatkossa EU-rahoitteisiin maataloustukiin. Yhteisen ojituksen tuki on osa maatilan investointitukia, joilla tuetaan jo muita maatalouden rakentamishankkeita

Finansiering av grundtorrläggningsprojekt

För att genomföra ett grundtorrläggningsprojekt är det möjligt att ansöka om investeringsstöd för jordbruk för en gemensam dikningsinvestering. Understödet söks elektroniskt från NTM-centralen via Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä. Projektet som beviljas understöd ska främja miljöns tillstånd och ett hållbart produktionssätt.

Luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmät

Tietokortissa kuvataan luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmiä sekä niiden toimintaperiaatteita, mitoitusta ja soveltuvuutta eri tilanteisiin.

Peruskuivatushankkeen rahoitus

Peruskuivatushankkeen toteuttamiseen on mahdollista hakea maatalouden investointitukea yhteiselle ojitusinvestoinnille. Tukea haetaan sähköisesti ELY-keskuksesta Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Tuettavan hankkeen on edistettävä ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa.