Vesien kestävä käyttö

Vesivastuullisuuden kansallinen edistäminen : Toimintasuunnitelma 2023–2025

Vesivastuullisuuden kansallisen edistämisen toimintasuunnitelma vuosille 2023–2025 on laadittu osana Suomen vesialan kansainvälisen strategian toimintasuunnitelmaa.

Vesivastuullinen tuotanto ja kulutus on yksi Suomen vesialan kansainvälisen strategian tavoitteista, ja osana sen toimeenpanoa suomalaisille yrityksille on asetettu tavoite tulla maailman vesivastuullisimmiksi vuoteen 2030 mennessä.

Vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen sisävesille

Luonnonvarakeskuksen julkaisema suunnitelma pyrkii ohjaamaan vesiviljelyn sijoittumista, laitoskokoa ja laitoksissa käytettävää tekniikkaa Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen sisävesillä.

Kansallinen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma

Suunnitelma kattaa merialueet ja pyrkii tunnistamaan alueita, joilla vesiviljelytuotannon lisääminen ei vaaranna vesien hyvää tilaa tai sen saavuttamista. Suunnitelman tavoite on luoda ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset edellytykset kestävän elinkeinon kehittämiselle.

Vesitalousstrategia 2030

Vesitalousstrategia 2030 on maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitaloustehtävien toiminnan ja talouden sekä tulosohjauksen lähtökohta. Strategia esittelee lyhyesi keskeiset toimintaympäristön muutostekijät sekä vision: puhdasta vettä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Tätä visiota pyritään päämäärien, toiminta-ajatuksen ja toimintatapojen avulla toteuttamaan.

Oulujoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma

Julkaisussa arvioidaan harvinaisten tulvien aiheuttamia vahinkoja Oulujoen vesistössä sekä ehdotetaan vaihtoehtoja tulvantorjunnan ja tulvasuunnittelun kehittämiseen.

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Sammanfattning av planerna för hantering av översvämningsrisker 2022–2027

Raportissa esitetään yhteenveto maa– ja metsätalousministeriön 22.12.2021 mennessä hyväksymistä vesistö– ja meritulvariskien hallintasuunnitelmista. Ruotsinkielinen käännös.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Lovisa kustområde för åren 2016-2021

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde för åren 2016-2021

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Helsingfors och Esbo kustområde för åren 2016-2021

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2022

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2022

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Bilagor till plan för hantering av av översvämningsriskerna i Lovisa kustområde

Bilaga 1–7 i anslutning till planen för hantering av översvämningsriskerna i Lovisa kustområde: Terminologi, Beskrivning av området, Miljörapport, Bedömning av åtgärderna, Utvärderingsmatris för åtgärderna, Informationskällor, Översvämningskartor.

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman liitteet

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman liitteet 1–7: Terminologia, Alueen kuvaus, Ympäristöselostus, Toimenpiteiden arviointi, Toimenpiteiden arviointimatriisi, Tietolähteet, Tulvakartat.

Ehdotus Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Ehdotus Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Bilagor till plan för hantering av översvämningsriskerna i Helsingfors och Esbo kustområde

Bilaga 1–7 i anslutning till planen för hantering av översvämningsriskerna i Helsingfors och Esbo kustområde: Terminologi, Beskrivning av området, Miljörapport, Bedömning av åtgärderna, Utvärderingsmatris för åtgärderna, Informationskällor, Översvämningskartor.

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman liitteet

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman liitteet 1–7: Terminologia, Alueen kuvaus, Ympäristöselostus, Toimenpiteiden arviointi, Toimenpiteiden arviointimatriisi, Tietolähteet, Tulvakartat.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde för åren 2022-2027

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Lappfjärds ås avrinningsområde för åren 2022-2027

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Toby-Laihela ås avrinningsområde för åren 2022-2027

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås avrinningsområde för åren 2022-2027

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Kyro älvs avrinningsområde för åren 2022-2027

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Kustområdet i Åbo för åren 2020-2027

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Lovisa för åren 2022-2027

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Helsingfors-Esbo för åren 2022-2027

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Yhteenveto tulvariskien hallintasuunnitelmista vuosille 2022–2027

Raportissa esitetään yhteenveto maa ja metsätalousministeriön 22.12.2021 mennessä hyväksymistä vesistö ja meritulvariskien hallintasuunnitelmista.

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027 

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Turun rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Loviisan rannikkoalueen hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027 

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Tornionjoen–Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027 

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Lapuan vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022-2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.