Vesien kestävä käyttö

Turun rannikon tulvaryhmän kokous 15.11.2022

Turun rannikkoalueen tulvaryhmä kokoontui 15.11.2022. Kokouksessa käsiteltiin tulvariskien hallintasuunnitelman toimenpiteiden toteumaa

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmän kokous 17.11.2022

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä kokoontui 17.11.2022. Kokouksessa käsiteltiin tulvariskien hallintasuunnitelman toimenpiteiden toteumaa.

Täydennys nro 2

Täydennys nro 2 Suomen, Norjan ja Neuvostotasavaltain Liiton Hallitusten kesken 29.4.1959 tehdyn sopimuksen liitteessä esitettyihin ohjeisiin Inarijärven säännöstelemiseksi Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla

Turun rannikkoalueen tulvaryhmän kokouspöytäkirja 30.09.2021

Tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Turun rannikon tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Tornionjoen vesistöalueen tulvaryhmän kokouspöytäkirja 7.10.2021

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Pyhäjoen vesistöalueen tulvaryhmän kokouspöytäkirja 12.10.2021

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Pyhäjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Loviisan rannikkoalueen tulvaryhmän kokousmuistio 15.09.2021

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Kymijoen tulvaryhmän kokousmuistio 15.06.2021

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Kymijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Kokemäen vesistöalueen tulvaryhmän kokouspöytäkirja 11.10.2021

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Kokemäen vesistöelueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Kemin tulvaryhmän kokouspöytäkirja 29.9.2021

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Kemijoen tulvaryhmän kokouspöytäkirja 5.10.2021 

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Kalajoen vesistöalueen tulvaryhmän kokousmuistio 12.10.2021

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvaryhmän kokousmuistio 22.06.2021

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Ivalojoen vesistöalueen tulvaryhmän kokous 25.8.2021

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Ivalonjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Iijoen vesistöalueen tulvaryhmän kokousmuistio 13.10.2021

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvaryhmän kokous 16.09.2021

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Yhteenveto Turun rannikon tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Tornionjoen-Muonionjoen palautekooste ja vastineet

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallinnan kuulemispalaute

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueen merkittäviä tulvariskialueita sisältävien vesistöalueiden palautekooste

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueen merkittäviä tulvariskialueita sisältävien vesistöalueiden palautekooste

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Palauteyhteenveto Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta vuosille 2022-2027

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Yhteenveto Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2022-2027 annetusta palautteesta

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Kokemäenjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuuleminen

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Kemin palautekooste ja vastineet

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Kemijoen palautekooste ja vastineet

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Yhteenveto kuulemispalautteesta

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Ivalojoen palautekooste ja vastineet

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2022

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Iijoen palautekooste ja vastineet

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallinnan kuulemispalaute

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Palauteyhteenveto Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman kuulemisesta

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.