Vesien kestävä käyttö

Kaksitasouoma Evijärven Mansikkapellolla

Videolla esittellään kaksitasouoman rakennetta ja toimintaperiaatteita sekä tutustutaan Mustapäkin kaksitasouomaan Evijärven Mansikkapellolla.

Kaksitasouoma Kruunupyyn Viitavesibäckenillä

Videolla Mats Willner esittelee kaksitasouomaa Kruunupyyn Viitavesibäckenillä.

Luonnonmukainen vesirakentaminen

Luonnonmukaisella vesirakentamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla estetään vesien käytöstä, kuten tulvasuojelusta, maankuivatuksesta ja vesivoiman käytöstä aiheutuvia haittoja vesien tilalle ja monimuotoisuudelle.