Vesihuolto

Matala harmaavesipuhdistamo

Matala harmaavesipuhdistamo on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn vapaa-ajan asunnossa. Tuoteperheeseen kuuluu 3 erikokoista puhdistamoa. Matala puhdistamo 10 soveltuu paikkoihin, joissa on pieni vedenkulutus, enintään 400 l/päivä ja 55 l/h. Matala puhdistamo 20 ja 25 soveltuvat paikkoihin, joissa on hieman suurempi vedenkulutus, enintään 750 l/päivä ja 75 l/h. Jos halutaan harmaavesijärjestelmä, joka pystyy käsittelemään tiskit, suihkut, pyykit ja astianpesukoneet, tulisi valita mallit 20 tai 25.

Jita Saunakaivo harmaavesipuhdistamo

Jita Saunakaivo -harmaavesipuhdistamo on tarkoitettu saunan harmaiden saunan pesuvesien käsittelyyn vapaa-ajan asunnossa. Puhdistamo soveltuu 5 asukkaan harmaiden jätevesien (n.s kantovesikohteissa saunan jätevedet), mitoitusvirtaama on 300 L/vrk. Tuoteperheeseen kuuluu 2 erikokoista puhdistamoa.

Dataöverföring till tjänsten Vatten.fi

Uppgifterna överförs till Vatten.fi från databaserna i VATI och VEETI via gränssnitt. Uppgifterna om vattenkvaliteten och behandlingsmetoderna för vatten kommer från VATI-systemet. Vattentjänstverkens nyckeltal kommer från VEETI-systemet.

Tiedonsiirto Vesi.fi-palveluun

Tiedot siirtyvät vesi.fi-portaaliin VATI- ja VEETI-tietokannoista rajapintojen kautta. Vedenlaatutiedot ja -käsittelymenetelmät tulevat VATI-järjestelmästä. Vesihuoltolaitosten tunnusluvut tulevat puolestaan VEETI-järjestelmästä.

Vesihuoltolaitosten raportteja

Yhdyskuntien vesihuollosta on koottu tietoja systemaattisesti 1960-luvulta lähtien.  Vuodesta 2016 lähtien on käytössä ollut vesihuollon tietojärjestelmä VEETI. Vesihuoltolaitosten toimintaa kuvaavia tunnuslukuja on nähtävillä raporteilla 1-8. Raporteille tuodaan uusi kalenterivuosi kun tiedot on tallennettu huhtikuun lopussa.

Vesihuollon tietojärjestelmä (VEETI) – ohjeita tiedontuottajille

Mikäli vesihuoltolaitoksella on kunnan vahvistama toiminta-alue, tulee VEETI-tietojärjestelmä ottaa käyttöön. VEETIn käyttäminen koskee myös vesihuollon tukkulaitoksia ja jätevedenkäsittelylaitoksia. VEETI-tietojärjestelmä on vesihuoltolakiin perustuva, joten sen käyttäminen ei ole vapaavalintaista.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet ja organisaation sijainti paikkatietona (VHL_TA_Tieto)

Suomen ympäristökeskus on laatinut suositukset vesihuoltolaitosten toiminta-aluetietojen esittämistavalle, vesihuolto-organisaation sijainnin pistemäiselle esittämiselle ja niiden yhtenäiselle siirtotavalle toimitettavaksi yhteisesti käytettäväksi paikkatietoaineistona.

Raita BioKem pienpuhdistamo

Raita BioKem on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. BioKem on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Tuoteperheeseen kuuluu eri puhdistamotyyppejä kokoluokan ja käyttötarkoituksen mukaan: BioKem S, BioKem XL ja BioKem AGRI. Kaikista malleista löytyy myös puhdistamomalleja, joissa vanhan järjestelmän hyväkuntoisia säiliötiloja voidaan hyödyntää prosessissa joko kokonaan (PA kaivopuhdistamo) tai esikäsittely- ja lietteenkeräyssäiliönä (saneerauspuhdistamo).

Raportointi jätevesien käsittelyn tilanteesta EU:lle

Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin (91/271/ETY) toimeenpanon tilanteesta komissiolle. Raportointivelvollisuus koskee asukasvastineluvultaan (AVL) yli 2000 taajamia ja niiden jätevesiä käsitteleviä puhdistamoita, joiden toiminnalle on direktiivissä annettu numeerisia vähimmäisvaatimuksia.

Yhdyskuntien jätevesien kuormitus vesiin

Tähän tietokorttiin on koottu tietoa viemärilaitosten tilanteesta ja kuvattu jätevesihuollossa tapahtuneita muutoksia. Nämä tiedot kokonaisuutena muodostavat Euroopan Yhteisöjen direktiivissä yhdyskuntajätevesien käsittelystä (91/271/ETY) mainitun kansallisen raportin.

Ecobox BDT harmaavesipuhdistamo

Ecobox BDT harmaavesipuhdistamo on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa sekä loma-asutuksessa. Ecobox BDT on biologinen pienpuhdistamo, joka koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, johon kuuluu saostussäiliöosa sekä prosessiosa, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Tuoteperheeseen kuuluu kolme erikokoista puhdistamoa.

FANN Biosuodatin

FANN Biosuodatin on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Puhdistamo soveltuu 1-7 asukkaan harmaiden jätevesien käsittelyyn, mitoitusvirtaama 900 l/vrk. Saatavana myös versiot kahdelle ja kolmelle kotitaloudelle (enintään 10/15 henkilöä).

IISI KIVI saneerauspuhdistamo

IISI KIVI saneerauspuhdistamo on tarkoitettu harmaiden tai kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Iisi Kivi-puhdistamolla voidaan hyödyntää vanhat sakokaivot nykyaikaiseksi puhdistamoksi. Iisi Kivi asennetaan kolmiosastoisen saostussäiliön kolmannen osaston päälle. Saostussäiliö voi muodostua esimerkiksi kolmesta betonikaivosta tai kahdesta betonikaivosta, joista jälkimmäinen jaetaan kahteen osastoon väliseinälevyllä.

aWater Air jätevesipuhdistamo

aWater Air jätevesipuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. aWater Air on jatkuvatoiminen biologiskemiallinen saneerauspuhdistamo, joka voidaan asentaa olemassa oleviin hyväkuntoisiin saostussäiliöihin tai paikallaan rakennettaviin uusiin säiliöihin. Mitoitus voi olla yhdestä henkilöstä alkaen ja mitoituksen määrittelee saostussäiliöiden prosessitilavuus. Tuoteperheeseen kuuluu myös aWater Air panospuhdistamo, joka asennetaan umpisäiliöön.

Klargester BioDisc pienpuhdistamo

Klargester BioDisc pienpuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Klargester BioDisc on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii jatkuvalla periaatteella. Puhdistamo koostuu yhdestä maahan asennettavasta säiliöstä, jonka sisällä on saostussäiliöosa, prosessiosa ja jälkiselkeytysosa, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Tuoteperheeseen kuuluu neljä erikokoista puhdistamoa.

Clewer pienpuhdistamo

Clewer pienpuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Clewer puhdistamo on pyöriväpetinen bioreaktori, joka toimii jatkuvatoimisesti. Clewer puhdistamo koostuu saostussäiliöstä, maahan asennettavasta säiliöstä, jossa on prosessiosa, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Tuoteperheeseen kuuluu kaksi erikokoista puhdistamoa (800S ja 1300S) sekä kyläpuhdistamot.

Biolan Trio pienpuhdistamo

Biolan Trio on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Mitoitusvirtaamansa 750 l/vrk puolesta Biolan Trio-puhdistamo soveltuu 1-6 asukkaan kaikkien jätevesien käsittelyn. Tuoteperheeseen kuuluu myös Biolan Kaivopuhdistamo, joka on vastaavalla tekniikalla toimiva saneerauspuhdistamo.

BIOSMART pienpuhdistamo

BIOSMART pienpuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. BIOSMART on biologinen pienpuhdistamo, joka toimii ilman kemikaaleja. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, johon kuuluu ohjausyksikkö ja ilmakompressori, sekä kuuteen osastoon jaettu varsinainen puhdistamo. Tuoteperheeseen kuuluu useita erikokoisia puhdistamoita.

Biopuhdistamo BioC6 ja BioC10

Biopuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Biopuhdistamo toimii aktiiviliete periaatteella ja koostuu maahan asennettavasta kolmeosastoisesta säiliöstä ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Tuoteperheeseen kuuluu kaksi puhdistamoa: BioC6 ja BioC10.

Labko BioVision pienpuhdistamo

Labko BioVision pienpuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Labko BioVision on jatkuvatoiminen biosuodatin, joka koostuu kolmiosaisesta saostussäiliöstä ja Labko BioPlus -puhdistamosta. Labko BioPlus-puhdistamon voi asentaa myös olemassa olevien saostussäiliöiden yhteyteen.

IISI S6 ja S10 pienpuhdistamo

IISI pienpuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa.  IISI puhdistamo on jatkuvatoiminen biologiskemiallinen biosuodatin. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, johon kuuluu saostussäiliöosa sekä biosuodatin, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Tuoteperheeseen kuuluu kaksi puhdistamoa (S6 ja S10).

IN-DRÄN biosuodatin 5 CE

IN-DRÄN biosuodatin 5 CE -puhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. IN-DRÄN on jatkuvatoiminen biosuodatukseen perustuva pienpuhdistamo. Puhdistamo koostuu saostussäiliöstä, maahan asennettavasta puhdistamosta ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta.

Ecobox pienpuhdistamo

Ecobox pienpuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Ecobox on jatkuvatoiminen biosuodatukseen perustuva pienpuhdistamo. Ecobox tuoteperheeseen kuuluu erikokoisia puhdistamoita.

Biorock pienpuhdistamo

Biorock pienpuhdistamo on tarkoitettu kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Biorock on jatkuvatoiminen biosuodatukseen perustuva puhdistamo, joka koostuu maahan asennettavasta saostussäiliöstä ja prosessisäiliöstä. Tuoteperheeseen kuuluu useita erikokoista puhdistamoita.

BioKube pienpuhdistamo

BioKube pienpuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. BioKube on jatkuvatoiminen biosuodatukseen perustuva puhdistamo. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, johon kuuluu pumppukaivo, kaksi biosuodatinosastoa, kemikaalisäiliö ja puhdistamon ohjauslaitteisto. Tuoteperheeseen kuuluu kaksi erikokoista puhdistamoa, BioKube Pluto ja BioKube Venus, sekä suuremmat BioKube puhdistamot (20-500 hlöä).

Baga Easy biosuodatinyhdistelmä

BAGA Easy biosuodatinyhdistelmä on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Puhdistamo koostuu kahdesta maahan asennettavasta säiliöstä, joista toinen on saostussäiliö (BAGA Easy) ja toinen biosuodatin (biotankki), sekä puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Mitoitusvirtaamansa 750 l/vrk puolesta puhdistamo soveltuu 1-5 asukkaan kaikkien jätevesien käsittelyn.

WehoPuts panospuhdistamo

WehoPuts panospuhdistamo on tarkoitettu kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. WehoPuts on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Wehoputs puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, johon kuuluu kokoomasäiliöosa sekä prosessiosa, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Tuoteperheeseen kuuluu kaksi erikokoista puhdistamoa (WehoPuts 5 ja WehoPuts 10) sekä kyläpuhdistamot.

Pipelife V6 ja V12 panospuhdistamo

Pipelife panospuhdistamo on tarkoitettu kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Puhdistamo on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, jonka sisällä on saostussäiliöosa sekä prosessiosa, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Tuoteperheeseen kuuluu kaksi erikokoista puhdistamoa: V6 ja V12.

Uponor Clean I panospuhdistamo

Uponor Clean I panospuhdistamo on tarkoitettu kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Puhdistamo on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Puhdistamo soveltuu 1-7 asukkaan jätevesien käsittelyyn ja sen mitoitusvirtaama on on 850 l/vrk (maksimi 1 050 l/vrk).

Solido Smart pienpuhdistamo

Solido Smart -puhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Solido Smart -puhdistamo on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta yksiosastoisesta säiliöstä, johon kuuluu saostussäiliö ja prosessiosa sekä puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Tuoteperheeseen kuuluu seitsemän erikokoista Slido Smart puhdistamoa (5-20 hlölle) sekä Slido Smart XL (mitoitus 125 henkilöön asti)

LOKATON pienpuhdistamo

LOKATON pienpuhdistamo on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Puhdistamoon kuuluu yksiosastoinen säiliö, jossa puhdistusprosessi tapahtuu, sekä ohjauskeskus. Fosforia poistetaan kemiallisesti saostamalla. Puhdistamo on tarkoitettu 1-5 asukkaalle ja sen mitoitusvirtaama on 750 l/vrk. LOKATON puhdistamoita on saatavissa aina 2000 asukkaan puhdistamoihin asti.

Klaro pienpuhdistamo

Klaro pienpuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Klaro on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Klaro puhdistamoiden tuoteryhmään kuuluu kolme erikokoista puhdistamoa. Valmistaja tekee myös vanhoihin hyväkuntoisiin sakokaivoihin asennettavaa Klaro RETROFIT saneerausjärjestelmää, joka perustuu samaan tekniikkaan.

Jita Kemik panospuhdistamo

Jita Kemik-puhdistamo on tarkoitettu kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Mitoitusvirtaamansa 600 l/vrk puolesta puhdistamo soveltuu 1-5 asukkaan kaikkien jätevesien käsittelyn. Jita Kemik-puhdistamo on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, johon kuuluu saostussäiliöosa sekä prosessiosa, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta.

Goodwell AG pienpuhdistamo

Goodwell AG pienpuhdistamo on tarkoitettu kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Goodwell AG on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta betonisesta säiliöstä, johon kuuluu saostussäiliöosa sekä prosessiosa, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Tuoteperheeseen kuuluu neljä erikokoista puhdistamoa.

Goodwell-puhdistamo on saatavilla myös saneerauspakettina. Tällöin hyödynnetään olemassa olevia saostussäiliöitä, mikäli ne ovat hyväkuntoisia ja sopivan kokoisia.

BioKem panospuhdistamo

BioKem panospuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Puhdistamo on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Tuoteperheeseen kuuluu 10 erikokoista puhdistamoa.

Avalon panospuhdistamo

Avalon panospuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Avalon on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka koostuu maahan asennettavasta erillisestä pumppauskaivosta ja prosessisäiliöstä. Tuoteperheeseen kuuluu neljä erikokoista puhdistamoa.

BioRami harmaavesipuhdistamo

BioRami harmaavesipuhdistamo on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn vapaa-ajan asunnoilla ja vakituisessa asutuksessa. Tuoteperheeseen kuuluu neljä erikokoista puhdistamoa. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, jota edeltää saostussäiliö. BioRami harmaavesipuhdistamo on saatavilla myös saneerauspakettina. Tällöin hyödynnetään olemassa olevia saostussäiliöitä, mikäli ne ovat hyväkuntoisia ja sopivan kokoisia.

Willa harmaavesisuodatin

Willa harmaavesisuodatin on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn vapaa-ajan asutuksessa, mutta se voidaan tapauskohtaisesti asentaa myös vakinaisen asunnon harmaiden jätevesien käsittelyyn. Mitoitusvirtaamansa 750 l/vrk puolesta puhdistamo soveltuu 1-5 asukkaan harmaiden jätevesien käsittelyn. Willa on jatkuvatoiminen biologinen puhdistamo, joka asennetaan joko maanpinnan ylä- tai alapuolelle. Suodatinpussi kestää vapaa-ajan käytössä yhden kauden ja omakotitaloissa vaihtoväli on 2-3 kertaa vuodessa.

Vesi-Veikka harmaavesisuodatin

Vesi-Veikka harmaavesisuodatin on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn vapaa-ajan asunnoilla. Vesi-Veikka ei edellytä saostussäiliötä ennen harmaavesisuodatinta. Mitoitusvirtaamansa 500 l/vrk puolesta Vesi-Veikka soveltuu 1-5 asukaan harmaiden jätevesien käsittelyyn.

Uponor harmaavesisuodatin

Uponor harmaavesisuodatin on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn. Veden puhdistaminen tapahtuu suodattumalla turpeen läpi, biologisten, fysikaalisten ja kemiallisten mekanismien avulla. Tuoteperheeseen kuuluu kaksi mallia: Uponor harmaavesisuodatin Koti ja Uponor harmaavesisuodatin Mökki.

RAITA BioHS harmaavesipuhdistamo

BioHS harmaavesipuhdistamo on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. BioHS on biologinen puhdistamo, joka asennetaan maahan tai rakennuksen sisälle esimerkiksi kellariin. Puhdistamo soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa tuotettava jätevesimäärä on pientaloluokkaa tai suurempi. Puhdistamo koostuu saostussäiliöstä ja prosessisäiliöstä. Tuoteperheeseen kuuluu seitsemän erikokoista puhdistamoa.

Raita BioBox harmaavesisuodatin

BioBox harmaavesisuodatin on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn vapaa-ajan asutuksessa. BioBox on maahan asennettava jatkuvatoiminen harmaavesisuodatin, joka perustuu biologiseen mikrobitoimintaan. Tuoteperheeseen kuuluu neljä erikokoista puhdistamoa.

Sauna-Seppo harmaavesisuodatin

Sauna-Seppo harmaavesisuodatin on tarkoitettu kantovesikohteiden jätevesien käsittelyyn kesä- ja talvikäytössä. Sauna-Seppo sopii esim. kesämökkien tai rantasaunojen harmaiden jätevesien puhdistukseen kesäkäytössä, kun kohteessa ei ole paineellista käyttövettä tai lämminvesituloa. Puhdistamon toiminta perustuu painovoimaiseen suodatustekniikkaan.

Pisara harmaavesisuodatin

Pisara harmaavesisuodatin on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn vapaa-ajan asutuksessa. Puhdistamo soveltuu pesuvesien puhdistamiseen myös kohteissa, joissa on suihku, astian- ja pyykinpesukone. Mitoitusvirtaamansa jopa 500 l/vrk puolesta Pisara-puhdistamo soveltuu 1-5 asukkaan harmaiden jätevesien käsittelyn.

Bio-Bertta harmaavesipuhdistamo

Bio-Bertta harmaavesipuhdistamo on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotiseen tai osa-aikaisessa asutuksessa. Puhdistamo soveltuu 1-5 asukkaan harmaiden jätevesien käsittelyyn, mitoitusvirtaama on 600 l/vrk. Bio-Bertta harmaavesipuhdistamo on biologinen pienpuhdistamo, jonka toiminta perustuu jatkuvatoimiseen aktiivilieteprosessiin. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta kolmikammioisesta säiliöstä, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta.

IISI H6 harmaavesipuhdistamo

IISI H6 harmaavesipuhdistamo on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Mitoitusvirtaamansa 750 l/vrk puolesta IISI H6 -harmaavesipuhdistamo sopii omakotikiinteistöihin ja vapaa-ajan asuntoihin 1-6 hengen harmaiden jätevesien puhdistukseen. Samaan tuoteperheeseen kuuluvat myös IISI H12 ja IISI H30 harmaavesipuhdistamot.

IISI H4 harmaavesisuodatin

IISI H4 harmaavesisuodatin on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa käytössä. Puhdistamo soveltuu 3-4 asukkaan harmaiden jätevesien käsittelyyn, mitoitusvirtaama on 500 l/vrk.

IISI saunakaivo ja IISI mökkikaivo

IISI saunakaivo harmaavesisuodatin on tarkoitettu kantovesikohteiden jätevesien käsittelyyn kesä- ja talvikäytössä. Puhdistamo soveltuu saunan pesuvesien käsittelyyn, mitoitusvirtaama on 125 l/vrk. Tuoteperheeseen kuuluu myös IISI mökkikaivo, joka soveltuu saunan pesuvesien ja keittiön käsitiskialtaan jätevesien käsittelyyn.

Harmaaton harmaavesipuhdistamo

Harmaaton harmaavesipuhdistamo on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa sekä loma-asutuksessa. Puhdistamo on biologinen suodatin, joka toimii jatkuvatoimisesti. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, johon kuuluu saostussäiliöosa sekä suodatinosa. Tuoteperheeseen kuuluu seitsemän erikokoista puhdistamoa.

Grey2clean harmaavesipuhdistamo

Grey2clean harmaavesipuhdistamo on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa sekä loma-asutuksessa.  Puhdistamo on biologinen suodatin, joka toimii jatkuvatoimisesti. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, johon kuuluu saostussäiliöosa, ilmastus, suodatinosa sekä ohjauskeskus. Tuoteperheeseen kuuluu neljä erikokoista puhdistamoa.

GeoTrap harmaavesisuodatin

GeoTrap-harmaavesisuodatin on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn vapaa-ajan asunnoissa. GeoTrap-harmaavesisuodatin soveltuu 1-5 asukkaan harmaiden jätevesien käsittelyyn, mitoitusvirtaama on 300 l/vrk ja rasvanerotuskaivon kanssa 600 l/vrk. Myös kuivakäymälän virtsa voidaan johtaa suodattimeen puhdistettavaksi.

BioRami harmaavesipuhdistamo

BioRami harmaavesipuhdistamo on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn vapaa-ajan asunnoilla ja vakituisessa asutuksessa. Tuoteperheeseen kuuluu neljä erikokoista puhdistamoa. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, jota edeltää saostussäiliö. BioRami harmaavesipuhdistamo on saatavilla myös saneerauspakettina. Tällöin hyödynnetään olemassa olevia saostussäiliöitä, mikäli ne ovat hyväkuntoisia ja sopivan kokoisia.

Vestelli Biopuhdistaja

Vestelli Biopuhdistaja on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn kesä- tai ympärivuotisessa käytössä. Vestelli Biopuhdistaja on biologinen puhdistamo, joka toimii jatkuvatoimisesti. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta betonisesta säiliöstä, johon kuuluu saostussäiliöosa, biologinen osa ja jälkisaostusosa, sekä puhdistamoon kuuluvasta ilmapumpusta. Tuoteperheeseen kuuluu kaksi erikokoista puhdistamoa.

Biolan harmaavesisuodatin

Biolan Harmaavesisuodatin on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn koosta riippuen ympärivuotisessa tai osa-aikaisessa asutuksessa. Puhdistamo voidaan asentaa ulos maan päälle tai sisätiloihin. Suodatinmateriaali vaihdetaan noin 100 käyttövuorokauden välein. Käytetyt suodatinmateriaalit voidaan kompostoida. Tuoteperheeseen kuuluu neljä erikokoista puhdistamoa.

Biojussi MAXI harmaavesisuodatin

Biojussi MAXI harmaavesisuodatin on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn kesä- tai ympärivuotisessa asutuksessa. Mitoitusvirtaamansa 750 l/vrk puolesta Biojussi MAXI sopii 1-5 hengen harmaiden jätevesien puhdistukseen. Puhdistamo koostuu yhdestä puhdistamoyksiköstä, joka sisältää sakokaivon ja ilmastuskaivon. Lisävarusteena on saatavilla erikseen kalkkikaivo jäteveden hygienisointiin.

Biojussi harmaavesisuodatin

Biojussi harmaavesisuodatin on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn. Tuoteperheeseen kuuluvat Biojussi Sauna, Biojussi Kantovesi, Biojussi Mökki ja Biojussi Huvila, jotka koostuvat moduuleista ja joiden mitoitusvirtaamat ovat erilaiset. Puhdistamot koostuvat maahan tai maan päälle asennettavasta säiliöstä tai säiliöistä, joissa on lietepussi ja osassa kalkkipussi.

aWater Grey Air harmaavesipuhdistamo

aWater Grey Air harmaavesipuhdistamo on tarkoitettu harmaan jäteveden käsittelyyn ympärivuotisessa käytössä. Puhdistamo voidaan asentaa olemassa oleviin hyväkuntoisiin ja 2- tai 3-osastoisiin saostussäiliöihin tai paikallaan rakennettaviin uusiin säiliöihin. Puhdistamo voidaan mitoittaa lisäilmastuksella ja kemikaalisaostuksella myös käsittelemään erottelevan käymälän virtsa.

Kaivoveden laatu ja käsittely

Tietokortissa kuvataan eri aineiden vaikutuksia kaivoveden laatuun ja menetelmiä kaivoveden laadun parantamiseksi.

Puhdistustuloksen laskemisen ABC

ABC:hen on koottu tietoa puhdistamon puhdistustuloksen laskemisen periaatteista ja lopputulokseen vaikuttavista tekijöistä.

Puhdistamosivuston toimintakuvaus

Puhdistamosivusto toteuttaa Valtioneuvoston asetuksen 157/2017 eli ns. hajajätevesiasetuksen 3§:ää. Toimintakuvaus kertoo sivuston toimintaperiaatteesta.

Pajupuhdistamo

Pajupuhdistamo on biologinen jätevedenpuhdistamo ja se kuuluu juurakkopuhdistamoihin. Kyseessä on suljettu järjestelmä, josta ei ole ulos virtausta, vaan jätevesi hyödynnetään biomassan tuotantoon.

Maasuodattamo

Maasuodatuksessa jätevesi johdetaan esikäsittelyn jälkeen suodatinhiekasta tai tehdasvalmisteisesta suodatinmateriaalista koostuvan suodatinkerroksen läpi, jonka jälkeen se kerätään kokoomaputkiin ja johdetaan purkupaikkaan, esimerkiksi avo-ojaan.

Maahanimeytys

Maahanimeytyksessä jätevesi suodatetaan maakerrosten läpi, jonka jälkeen se siirtyy kulkemaan pohjaveden mukana ja purkautuu yleensä pintaveteen, esimerkiksi järveen.

Imeytyskuoppa ja imeytyskaivo

Imeytyskuoppaan tai -kaivoon voidaan johtaa puhdistamatta vähäisiä jätevesiä, jos siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Käsittelymenetelmä ei ole kuitenkaan riittävä WC-vesien käsittelyyn.