Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Lomake | Suomi

Aumausilmoitusten vuosiyhteenvetolomake

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee vuosittain ilmoittaa saamistaan lannan varastointiin liittyvistä, nitraattiasetuksen 9 §:n 1 momentin edellyttämistä valvontailmoituksista tällä lomakkeella.

Ilmoitus tehdään alueelliselle ympäristökeskukselle. Lomake on Word-tiedostomuodossa.

Lataa tiedosto