Aineistopankki | Vesihuolto | Ohje tai opas | Ruotsi

Avloppsvatten i glesbygdsområden – Lagstiftning och praxis

I denna publikation behandlas den nya lagstiftningen från 2017 och andra aktuella författningar och bestämmelser som påverkar hanteringen av avloppsvatten i glesbydsområden samt deras tillämpning i praktiken. I publikationen beskrivs hanteringskraven på avloppsvatten i glesbebyggelse och hur dessa krav kan uppfyllas.

Lataa tiedosto