Aineistopankki | Vesien tila ja kunnostus | Lomake | Ruotsi

Bilaga till anmälan om muddring och slåtter: Grannarnas samtycke från ägaren av vattenområdet

Blankett som fogas till anmälan om muddring och slåtter. På blanketten kan grannen eller ägaren av vattenområdet ge sitt samtycke till projektet.

Lataa tiedosto