Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Bio-Bertta harmaavesipuhdistamo

Bio-Bertta harmaavesipuhdistamo on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotiseen tai osa-aikaisessa asutuksessa. Puhdistamo soveltuu 1-5 asukkaan harmaiden jätevesien käsittelyyn, mitoitusvirtaama on 600 l/vrk. Bio-Bertta harmaavesipuhdistamo on biologinen pienpuhdistamo, jonka toiminta perustuu jatkuvatoimiseen aktiivilieteprosessiin. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta kolmikammioisesta säiliöstä, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Bio-Bertta harmaavesipuhdistamo toimii jatkuvalla virtaamalla ja perustuu aktiivilieteprosessiin. Puhdistamossa jätevettä ilmastetaan ja kierrätetään jatkuvatoimisesti. Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään saostamalla ja typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessilla ja sitomalla typpeä lietteeseen.

Valokuva Bio-Bertta harmaavesipuhdistamosta
Bio-Bertta © Pipelife Finland Oy

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • jätevesien johtaminen puhdistamoon
 • jätevesien esiselkeytys
 • jätevesien johtaminen prosessisäiliöön
 • ilmastusvaihe
 • selkeytysvaihe
 • puhdistetun jäteveden johtaminen purkuputkeen
 • prosessiosaan laskeutuneen lietteen pumppaus takaisin esiselkeytykseen
 • ylijäämälietteen poisto

Puhdistamon rakenne ja asennus

Bio-Bertta harmaavesipuhdistamo asennetaan maan sisälle. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Mitoistusvirtaama: 600 l/vrk, 1-5 hlöä
 • Puhdistamon mitat: leveys 1140 mm, pituus 3013 mm, korkeus 1741 mm
 • Paino: 245 kg
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän. Sähkönkulutus on n. 260 kWh/vuosi.
 • Prosessien ohjauskeskus sijaitsee erillisessä huoltokaivossa puhdistamon vierellä.
 • Valmistaja suosittelee, että järjestelmä routaeristetään laitteen päältä esim. 50mm eps eristellä.
 • Asennussyvyys on maksimissaan 650 mm tuloviemäristä maanpintaan.
 • Järjestelmän perään on mahdollista asentaa näytteenottokaivo.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Lietettä poistetaan kaksi kertaa vuodessa
 • Kompressorin suodatin puhdistetaan 6kk välein ja vaihdetaan 12kk välein
 • Mahdollisuus huoltosopimukseen Pipelifen tai Talokaivon kautta.

Puhdistamon toimivuus

Toistaiseksi Suomen ympäristökeskuksen tiedossa ei ole puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia Bio-Bertta-puhdistamon toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa.

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Pipelife Finland Oy