Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Biojussi harmaavesisuodatin

Biojussi harmaavesisuodatin on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn. Tuoteperheeseen kuuluvat Biojussi Sauna, Biojussi Kantovesi, Biojussi Mökki ja Biojussi Huvila, jotka koostuvat moduuleista ja joiden mitoitusvirtaamat ovat erilaiset. Puhdistamot koostuvat maahan tai maan päälle asennettavasta säiliöstä tai säiliöistä, joissa on lietepussi ja osassa kalkkipussi.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Biojussi harmaavesisuodatin toimii jatkuvalla virtaamalla. Jätevesi virtaa painovoimaisesti laitteiston läpi. Biojussi-tuoteperheen puhdistamot koostuvat kahden erityyppisen moduulin, Biojussi-sakokaivon ja kalkkisuodatinkaivon, kombinaatioista. Biojussi on polyeteenisäiliö, jossa on lietteen suodatinpussi. Suodatinpussi on pestävä nailonpussi, joka suodattaa jätevedestä kiintoainetta. kalkkisuodatinkaivo on samankokoinen säiliö, jossa on hiekkapussi (sis. salaojahiekkaa, 3-8mm) ja kalkkipussi (sis. kalkkimassaa).

Kuva Biojussi puhdistamosta ulkoapäin
Biojussi -puhdistamo © Biojussi

Tuoteperheen puhdistamot

  • Biojussi Sauna: 1 kpl Biojussi, mitoitusvirtaama 500l/vrk
  • Biojussi Kantovesi: 1 kpl Biojussi ja 1 kpl kalkkisuodatinkaivo, mitoitusvirtaama 300 l/vrk
  • Biojussi Mökki: 1 kpl Biojussi ja 1kpl kalkkisuodatinkaivo, mitoitusvirtaama 600l/vrk
  • Biojussi Huvila: 2 kpl Biojussi ja 1kpl kalkkisuodatinkaivo, mitoitusvirtaama 600l/vrk

Tuotteet soveltuvat erityyppisiin käyttökohteisiin. Biojussi Mökki puhdistamon voi asentaa myös 1500 litran saostussäiliön jälkeen. Tällöin saostussäiliö tasaa jäteveden virtauspiikkejä.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään poistamalla kiintoainetta lietepussin avulla. Suodatinmoduulin hiekka toimii biologisena suodattimena. Kalkkimassana käytetään Nordkalkin Filtra P-massaa. Kalkkimassa nostaa pH:n 12:ta, jolloin mikrobeja poistuu jätevedestä.

 Puhdistamon rakenne ja asennus

Puhdistamo voidaan asentaa maahan, maan päälle tai sisätiloihin. Maan alle asennettaessa käytetään 40cm tai 65cm korotuspalaa. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

  • Puhdistamot on tarkoitettu 1-5 asukkaalle ja mitoitusvirtaamat ovat 300-600 l/vrk.
  • Yhden säiliön mitat: halkaisija 550 mm, korkeus 650 mm tai 1050 mm
  • Puhdistamo ei tarvitse sähköliitäntää
  • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen. Kesäkäytössä puhdistamoa ei tarvitse eristää, jos se tyhjennetään syksyllä vedestä ja kiintoaineesta. Ympärivuotinen käyttö on mahdollista 1050 mm korkealla säiliöllä, joka eristetään. Ympärivuotinen käyttö on mahdollista myös maan alle asennettuun eristettyyn Termosuoja-säiliöön asennettuna.

 Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

Biojussi puhdistamon kuva sisältäpäin
Sako-Jussi-sakokaivo © Termosuoja
  • Lietettä poistetaan vähintään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan. Lietepussin sisältö tyhjennetään kompostiin ja pussin voi pestä ja käyttää uudelleen, rikkoutunut pussi tulee korvata uudella.
  • Kalkkisuodatinkaivon hiekka ja kalkkimassa tulee tarkistaa kerran vuodessa ja vaihtaa tarvittaessa. Kalkkimassa tulee vaihtaa, mikäli veden pH on <9. Käytetty hiekka ja kalkkimassa voidaan käyttää esim. viherrakentamisessa.

Puhdistamon toimivuus

Biojussi -puhdistamon (aiempi tuotenimi Sako-Jussi) toimivuudesta on puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa:

Sako-Jussi harmaavesisuodatin ja Kalkki-Jussi, Merimasku

Biojussi Mökki 650 harmaavesisuodatin, Turku

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä laitteen valmistajalta: Biojussi / Harxo Oy