Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Ecobox BDT harmaavesipuhdistamo

Ecobox BDT harmaavesipuhdistamo on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa sekä loma-asutuksessa. Ecobox BDT on biologinen pienpuhdistamo, joka koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, johon kuuluu saostussäiliöosa sekä prosessiosa, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Tuoteperheeseen kuuluu kolme erikokoista puhdistamoa.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Ecobox BDT – harmaavesipuhdistamo toimii jatkuvalla virtaamalla. Puhdistamo koostuu yhdestä kartionmuotoisesta säiliöstä, joka on jaettu osastoihin. Ensimmäinen osa toimii saostussäiliönä, jossa hiukkaset laskeutuvat osaston pohjalle. Toisessa osassa orgaanista ainesta hajotetaan biologisen prosessin ja ilmastuksen avulla. Kolmas osa toimii jälkiselkeytyksenä. Jätevesi virtaa painovoimaisesti.

Valokuva puhdistamosta
Ecobox BDT. Kuva: Ecotech

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

  • jätevesien johtaminen esiselkeytykseen
  • jätevesien johtaminen prosessiosaan
  • jäteveden ja aktiivilietteen ilmastus
  • jälkiselkeytys
  • käsitellyn jäteveden johtaminen purkuputkeen
  • ylijäämälietteen poistaminen

Puhdistamon rakenne ja asennus

Ecobox BDT asennetaan maan alle. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

  • Puhdistamon mitat: halkaisija 1680 mm, korkeus 1300 mm
  • Paino 130 kg
  • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän
  • Sähkönkulutus n. 300 kWh/vuosi

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata. Lietettä poistetaan kahden vuoden välein tai tarpeen mukaan.

Puhdistamon toimivuus

Toistaiseksi Suomen ympäristökeskuksen tiedossa ei ole puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia Ecobox BDT harmaavesipuhdistamon toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa.

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Skandinavisk Ecotech AB