Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Grey2clean harmaavesipuhdistamo

Grey2clean harmaavesipuhdistamo on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa sekä loma-asutuksessa.  Puhdistamo on biologinen suodatin, joka toimii jatkuvatoimisesti. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, johon kuuluu saostussäiliöosa, ilmastus, suodatinosa sekä ohjauskeskus. Tuoteperheeseen kuuluu neljä erikokoista puhdistamoa.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Grey2clean harmaavesipuhdistamo toimii jatkuvalla virtaamalla. Jätevesi johdetaan viettoviemärillä säiliön ensimmäiseen osastoon, joka toimii saostussäiliönä. Jätevettä ilmastetaan ilmakompressorin avulla jaksoittain. Säiliön sisäpinta toimii bakteerien kasvualustana. Jätevesi siirtyy painovoimaisesti mekaanisen suodattimen lävitse alhaalta ylös.

Puhdistustehokkuutta voidaan lisätä asentamalla erillinen saostussäiliö Grey2clean puhdistamon eteen, joka tehostaa lietteen ja keittiön rasvojen erottelua. Jäteveden orgaanista kuormitusta vähennetään viipymällä, biologisesti hajottamalla ja mekaanisesti suodattamalla.

Valokuva Grey2clean harmaavesipuhdistamosta
Grey2clean © BAT Systems Oy

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

 • Jätevesien johtaminen esiselkeytykseen
 • Jäteveden ja aktiivilietteen ilmastus
 • Mekaaninen suodatus
 • Käsitellyn jäteveden johtaminen purkuputkeen
 • Ylijäämälietteen poistaminen.

Tuoteperheen puhdistamot

 • Grey2Clean 4: mitoitusvirtaama 380 l/vrk, 1-4 hlöä
 • Grey2Clean 8: mitoitusvirtaama 760 l/vrk, 1-8 hlöä
 • Grey2Clean 13: mitoitusvirtaama 1270 l/vrk, max. 13 hlöä
 • Grey2Clean 20: mitoitusvirtaama1900 l/vrk, max. 19 hlöä

Puhdistamon rakenne ja asennus

Grey2clean -harmaavesipuhdistamo asennetaan maan alle. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Grey2clean 8 mitoitusvirtaama: 760 l/vrk, 1-8 hlöä
 • Grey2clean 8 mitat: leveys 2100 mm, pituus 2450 mm, korkeus 735 mm
 • Grey2clean 8 paino: 180 kg
 • Prosessien ohjauskeskus sijaitsee säiliöstä 15 m säteellä
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen
 • Asennussyvyys maksimissaan 1,2 m tuloviemäristä maanpintaan
 • Näytteenottokaivo asennetaan puhdistamon jälkeen.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Lietettä poistetaan noin kerran vuodessa lieteautolla
 • Mekaanisen suodattimen puhdistus ja pesu tarvittaessa
 • Ohjauskeskuksen toiminnan seuranta.

Puhdistamon toimivuus

Grey2clean harmaavesipuhdistamoiden toimivuudesta on puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia:

Grey2clean 760 ja securix filtteri – toimivuustestaus

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä laitteen maahantuojalta: BAT Systems Oy