Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Ohje tai opas | Suomi

Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas rakennushankkeisiin

Opas tarjoaa suosituksia HaSu-maiden kartoitukseen sekä siihen, miten rakentamisessa ja maankäytön suunnittelussa hallitaan ja ehkäistään haitallisia vaikutuksia. Oppaan tavoite on yhtenäistää HaSu-maiden tunnistamiseen käytettäviä tutkimusmenetelmiä ja kriteereitä sekä esittää tapoja koota luotettavaa aineistoa, jotta voidaan valita kuhunkin hankkeeseen soveltuvat riskinhallintakeinot ja haittojen ehkäisykeinot.

Lataa tiedosto