Aineistopankki | Vesitilanne ja vesivarat | Tietokortti | Suomi

Hydrologiset tilastot

Hydrologisista havainnoista on koottu erilaisia tilastojulkaisuja yli sadan vuoden ajan. Ennen tietokoneiden ja avoimen datan aikaa ne olivat erittäin tärkeitä mm. erilaisissa tutkimuksissa, vesitilannetiedottamisessa ja monenlaisissa suunnittelutöissä, koska muualta havaintohistoriaa ei ollut saatavilla.

Laajimpia ja kattavimpia koosteita hydrologisista tilastoista olivat Hydrologiset vuosikirjat, joita julkaistiin vuosina 1910–2010 useimmiten muutaman vuoden välein mutta välillä vuosittainkin. Ne sisälsivät sanallisen katsauksen eri vuosien hydrologisista piirteistä, listoja aikakauden havaintopaikoista sekä erilaisia taulukoita, kuvaajia ja karttoja hydrologisista havainnoista ja niiden tilastollisista tunnusluvuista. Aluksi mukana oli myös tietoja vesiliikenteestä ja uitoista. Kaikki alkuperäiset Hydrologiset vuosikirjat on skannattu ja tallennettu Helsingin yliopiston digitaaliseen arkistoon HELDAan.

Vuonna 1959 alettiin julkaista kuukausittain hydrologista kuukausitiedotetta, jossa kerrottiin edellisen kalenterikuukauden hydrologisista olosuhteista ja esitettiin tärkeimpiä tilastotietoja taulukoina, karttoina ja kuvaajina. Kuukausitiedotteiden kaltaista mutta koko mennyttä vuotta koskenutta hydrologista yleiskatsausta alettiin julkaista 1970-luvun lopulla. Hydrologiset kuukausitiedotteet ja yleiskatsaukset olivat pitkään paperijulkaisuja, mutta tammikuussa 2011 ne alettiin julkaista sähköisessä muodossa SYKEn verkkopalvelussa. Viimeinen hydrologinen kuukausitiedote julkaistiin marraskuussa 2014. Hydrologisten vuosikirjojen tapaan myös hydrologisia kuukausitiedotteita ja yleiskatsauksia on saatavilla HELDAssa.

Hydrologisten kuukausitiedotteiden lisäksi ainakin 2000-luvulla julkaistiin kuukausittain vesitilannekatsauksia, jotka lähetettiin aina kuun vaihteessa suoraan mm. tiedotusvälineille. Niissä kerrottiin tuoreeltaan lyhyesti kuluneen kuukauden keskeisimmät hydrologiset piirteet sekä ajankohtainen ennuste. Kuukausittaisten vesitilannekatsausten julkaiseminen lopetettiin helmikuussa 2019. Nykyään vesitilannetiedotteita julkaistaan tarpeen mukaan silloin, kun vesitilanne poikkeaa selvästi tavanomaisesta, on normaalia riskialttiimpi tai herättää keskustelua esim. mediassa.

Valmiiden tilastokoosteiden tarve on 2000-luvulla vähentynyt, ja niiden julkaisemisesta on pääosin luovuttu. Nykyään lähes kaikki hydrologiset havainnot ovat avointa tietoa ja vapaasti ladattavissa SYKEn verkkopalveluista kenen tahansa käyttöön, joten kukin tilastotiedon tarvitsija voi hakea tarvitsemansa havainnot omaan käyttöönsä ja laskea niistä itselleen hyödyllisiä tilastollisia tunnuslukuja. Vain hydrologisten kuukausitiedotteiden yhteydessä julkaistuja tilastotaulukoita, karttoja ja kuvaajia julkaistaan edelleen. Nämä hydrologiset kuukausitilastot ovat osa Suomen virallista tilastoa (SVT).

Hydrologiset tilastot: