Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Lomake | Suomi

Ilmoituslomake lannan levittämisestä poikkeustilanteissa

Lannan levityksen kieltoajasta voidaan poiketa erityisen poikkeuksellisissa oloissa. Poikkeaminen edellyttää, että poikkeamisesta tehdään niin sanottu lantapoikkeusilmoitus.

Ilmoitukset tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lomake on Word-tiedostomuodossa.

Lataa tiedosto