Aineistopankki | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Imeytyskuoppa ja imeytyskaivo

Imeytyskuoppaan tai -kaivoon voidaan johtaa puhdistamatta vähäisiä jätevesiä, jos siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Käsittelymenetelmä ei ole kuitenkaan riittävä WC-vesien käsittelyyn.

Imeytyskuoppa tai kivipesä

Imeytyskuoppa ja kivipesä soveltuvat vain hyvin vähäisille jätevesimäärille. Niissä jätevesi imeytyy sellaisenaan maahan, ja tavoitteena on vain estää vettä kertymästä lammikoiksi tai valumasta suoraan vesistöön. Kun puhutaan jäteveden maahan johtamisesta, tarkoitetaan yleensä juuri imeytyskuoppaa tai kivipesää. Jäteveden maahan johtaminen ei ole varsinaista jäteveden käsittelyä. Imeytyskuopan tai kivipesän maaperän tulee olla vettä läpäisevä.

Imeytyskuopan rakenne.

Imeytyskaivo

Jäteveden imeytyskaivo on niin sanottua yksinkertaista maaperäkäsittelyä tai jäteveden hallittua imeyttämistä. Jätevesi imeytetään maaperään siten, ettei se kulkeudu suoraan pohjaveteen. Maaperään biologinen toiminta on samankaltaista kuin varsinaisessa maaperäkäsittelyssä, jolloin jäteveden orgaanista ainesta hajoaa. Imeytyskaivo soveltuu lähinnä vähäisten jätevesien tai saunan pesuvesien käsittelyyn.

Imeytyskaivon rakenne.

Imeytyskaivojen valmistajia

  • Jita
  • Plastweld Oy
  • RAITA Environment
  • Uponor
  • Wavin-Labko