Aineistopankki | Vesien tila ja kunnostus | Tietokortti | Suomi

Järvien hoitokalastus ja saaliin hyötykäyttö

Hoitokalastuksella tarkoitetaan erityisesti särkikaloihin keskittyvää kalastusta, jonka tarkoitus on parantaa rehevien järvien veden laatua ja kalaston koostumusta. Hoitokalastuksen saaliit kannattaa pyrkiä hyödyntämään elintarvikkeina.

Hoitokalastus on yksi osa ravintoketjukunnostusta. Sen tavoite on vähentää ylitiheäksi paisunutta särkikalakantaa. Pyydettyjen särkien mukana järvestä poistuu ravinteita. Särkikalojen poisto myös palauttaa kalaston rakenteen normaaliksi.

Hoitokalastuksessa saadaan etenkin alkuvaiheessa suuria saaliita, syysnuottauksella usein jopa yli 5000 kiloa päivässä. Saaliin vastaanotto- ja loppusijoituspaikkojen tulee olla selvillä ennen kalastuksen aloittamista. Lisäksi on sovittava, että käyttöön saadaan suurien kalamäärien käsittelyyn soveltuva kalusto. Perinteisesti suurin osa saaliista on päätynyt turkiseläinten rehuksi tai kompostiin. Hoitokalastettuja särkikaloja kannattaa kuitenkin pyrkiä hyödyntämään myös elintarvikkeina. Saaliin hyödyntämisestä ja sijoituksesta voi kysyä ammattikalastajilta tai alueen kalatalousneuvojilta.

Pyydettyjen särkikalojen hyödyntämistä elintarvikkeina on edistetty erillisissä hankkeissa. Hyödyntäminen lisää hoitokalastuksen taloudellista kannattavuutta, mikä mahdollistaa pitkäjänteisen hoitokalastuksen ja sen tuottamat toivotut vaikutukset veden laatuun. Kannattaa siis valita kaupasta kotimaisesta villikalasta valmistettuja tuotteita.