Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Tutkimus tai selvitys | Suomi

Kallaveden ja Unnukan säännöstelyn kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet

Tässä selvityksessä on arvioitu, kuinka hyvin säännöstelyn alkuperäiset tavoitteet ovat toteutuneet ja minkälaisia vaikutuksia säännöstelyllä on vesiluontoon, kalakantoihin ja virkistyskäyttöön. Selvityksessä on myös arvioitu mahdollisuuksia parantaa säännöstelyä siten, että vesistön eri käyttäjäryhmien tavoitteet toteutuisivat tulevaisuudessa mahdollisimman hyvin.

Lataa tiedosto