Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Tutkimus tai selvitys | Suomi

Loimijoen vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys

Loimijoen padotus- ja juoksutusselvityksessä selvitettiin mahdollisuuksia vähentää tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia Loimijoen vesistössä.

Lataa tiedosto