Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Tutkimus tai selvitys | Ruotsi

Översvämningsriskkartor med olika återkomstintervaller

Kartor över översvämningsrisker vid översvämningar med olika återkomsttider i anslutning till planen för hantering av översvämningsrisker i Åbo kustområde. I dokumentet ingår kartor över översvämningshotade områden och översvämningsrisker samt deras kartförklaringar.

Lataa tiedosto