Aineistopankki | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Pisara harmaavesisuodatin

Pisara harmaavesisuodatin on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn vapaa-ajan asutuksessa. Puhdistamo soveltuu pesuvesien puhdistamiseen myös kohteissa, joissa on suihku, astian- ja pyykinpesukone. Mitoitusvirtaamansa jopa 500 l/vrk puolesta Pisara-puhdistamo soveltuu 1-5 asukkaan harmaiden jätevesien käsittelyn.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Pisara harmaavesisuodatin koostuu maahan tai maan päälle asennettavasta säiliöstä, jossa on 5 kpl biohajoavia luonnonmateriaalikiekkoja. Puhdistamo toimii jatkuvalla virtaamalla. Jätevesi virtaa painovoimaisesti laitteiston läpi. Jätevesi johdetaan suoraan tai saostussäiliön kautta puhdistamoon. Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologiseen puhdistusprosessiin ja suodatukseen perustuen. Jätevettä puhdistetaan mikrobitoiminnan avulla suodatinkiekoissa, joiden huokoinen materiaali varmistaa runsaan kasvupinta-alan mikrobitoiminnalle.

Valokuva Pisara harmaavesisuodattimesta
Pisara harmaavesisuodatin © Pipelife

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

 • vedenjakolevy, jolla jätevesi jaetaan tasaisesti suodatinkiekkojen pinnalle
 • suodatinkiekot (kookoskuitu)
 • ilmanvaihtoputket ja ilmanvaihtohatut
 • kokoomaputki ja purkuputki

Puhdistamon rakenne ja asennus

Pisara puhdistamo voidaan asentaa maahan tai maan päälle ja se soveltuu myös kallioisille tonteille. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Mitoitusvirtaama: 500 l/vrk, 1-5 hlöä
 • Puhdistamon mitat: leveys 1130 mm, pituus 1440 mm, korkeus 865 mm
 • Paino 55 kg
 • Puhdistamo ei tarvitse kemikaaleja
 • Puhdistamo ei tarvitse sähköliitäntää
 • Lisävarusteena on talvivarustepaketti, jolla voi jatkaa puhdistamon käyttöaikaa myös talvella sekä korotusrengas 400 mm, asennettaessa normaalia syvemmälle.

Tietoa puhdistamon käytöstä ja huollosta

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Suodatinkiekkopaketin biosuodatinkiekkoja asennetaan 2 kpl jokaiselle suodatinkennoston kerrokselle.
 • Suodatinkiekot vaihdetaan normaalikäytössä noin 100 vrk välein. Vapaa-ajan asuntokäytössä vaihtoväli on noin kerran mökkikaudessa. Käytetyt kiekot voidaan kompostoida.

Puhdistamon toimivuus

Toistaiseksi tiedossa ei ole Suomen ympäristökeskuksen kriteerejä vastaavia tutkimus- ja seurantatuloksia Pisara harmaavesisuodattimen  toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa.

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Pipelife Ympäristö – Pipelife Finland Oy