Etusivu | Vesihuolto | Tutkimus tai selvitys | Suomi

Ravinnesampo – Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely

Tutkimustiivistelmä Ravinnesampo tutkimuksesta, jonka tavoitteena oli asumisjätevesikohteiden osalta selvittää vesiä rehevöittävien ravinteiden, fosforin ja typen, eri poistomenetelmien tehokkuutta kiinteistökohtaisessa jätevedenkäsittelyssä.

Lataa tiedosto