Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Pöytäkirja tai muistio | Ruotsi

Samråd om förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås, Kyro älvs, TobyLaihela ås och Lappfjärds ås avrinningsområden för åren 2022–2027

Lataa tiedosto