Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Tutkimus tai selvitys | Suomi

Suomalaisyritykset maailman vesivastuullisimmiksi 2030: yritysten nykytila, toimintamallit ja parhaat käytänteet. 

Vesivastuu2030-hankkeen Policy Brief

Lataa tiedosto