Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Uponor harmaavesisuodatin

Uponor harmaavesisuodatin on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn. Veden puhdistaminen tapahtuu suodattumalla turpeen läpi, biologisten, fysikaalisten ja kemiallisten mekanismien avulla. Tuoteperheeseen kuuluu kaksi mallia: Uponor harmaavesisuodatin Koti ja Uponor harmaavesisuodatin Mökki.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Uponor harmaavesisuodatin toimii jatkuvalla virtaamalla ja jätevesi virtaa painovoimaisesti laitteiston läpi. Harmaavesisuodattimessa vesi jaetaan tasaisesti koko suodattimen pinta-alalle. Vesi suotautuu suodatinpatjan läpi ja kootaan pohjalta purkuputkeen.

Biosuodatinmateriaali on turve. Turpeeseen muodostuu mikrobieliöstö, joka hajottaa jäteveden epäpuhtaudet. Pääasiassa puhdistaminen on biologista. Suodattimen kuitumainen materiaali pidättää kosteutta pitkään säilyen kuitenkin ilmavana. Näin mikrobit säilyvät elinvoimaisina myös pitkien käyttötaukojen ajan. Suodattimen jälkeen puhdistunut vesi voidaan johtaa avo-ojaan tai imeyttää maahan.

Valokuva Uponor Koti harmaavesisuodattimesta
Uponor Koti © Uponor

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • jäteveden käsittely saostussäiliössä (vain Koti -mallissa)
 • jäteveden johtaminen jakolevyn kautta suodattimeen
 • jäteveden kulkeutuminen turpeen läpi
 • käsitellyn jäteveden kokoaminen pohjalta ja johtaminen purkuputkea pitkin purkupaikkaan

Tuoteperheen puhdistamot

 • Uponor harmaavesisuodatin Koti: mitoitusvirtaama 750 l/vrk, 1-5 hlöä, suodatinmateriaalin käyttöaika noin 5 vuotta
 • Uponor harmaavesisuodatin Mökki: mitoitusvirtaama 500 l/vrk, 1-5 hlöä, suodatinmateriaalin käyttöaika noin 100 käyttövuorokautta

Puhdistamon rakenne ja asennus

Uponor harmaavesisuodatin Koti asennetaan yleensä maan alle. Mökki mallin voi asentaa joko maan päälle, osittain maan päälle tai kokonaan maan alle, eikä sen edessä ei tarvita saostussäiliötä.

Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

Uponor harmaavesisuodatin Koti

 • Puhdistamon mitat: leveys 1445 mm, pituus 2350 mm, korkeus 1300 mm
 • Kuljetuspaino 440 kg
 • Puhdistamo ei tarvitse sähköliitäntää.
 • Lisävarusteet: 1m3:n 2-osastoinen saostussäiliö, Korotuspaketti (300mm) ja Suodatinturve (60 l/sk)
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen. Valmistaja suosittelee, että suodatin eristetään vähintään 50 mm:n routaeristelevyllä asennusohjeen mukaisesti.
 • Asennussyvyys maksimissaan 260 mm tuloviemäristä maanpintaan, lisävarusteena saatavan Korotuspaketin (300 mm) kanssa 560 mm.
 • Mahdollisuus näytteenottoon on asentamalla näytteenottokaivo suodattimen jälkeen tai ottamalla näyte purkuputken päästä.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Saostussäiliö on tyhjennettävä vähintään kerran kahdessa vuodessa.
 • Mikäli vedenjakolevy ja vedenjakoputki ovat likaantuneet, ne harjataan puhtaaksi ja huuhdellaan puhtaalla vedellä.
 • Mikäli suodatin läpäisee vettä heikosti, voidaan vedenjakolevyt nostaa korotuskauluspakettiin sisältyvien nostokoukkujen avulla. Haravoi turpeen pinta kiviharavalla rikki. Tarvittaessa voit myös vaihtaa suodatinturpeen pinnasta 5 – 10 cm kerroksen uuteen suodatinturpeeseen.
 • Uponor harmaavesisuodatin Koti -mallin suodatinmateriaali vaihdetaan 5 vuoden välein, turve tyhjennetään imuautolla.
 • Uponor harmaavesisuodatin Koti -mallin suodatinmateriaalin käyttöaika noin 100 käyttövuorokautta.
 • Vanha suodatinmateriaali voidaan kompostoida.

Puhdistamon toimivuus

Uponor harmaavesisuodatin Koti -puhdistamon toimivuudesta on puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia:

Uponor Mökki harmaavesisuodatin, Nauvo

Uponor Mökki harmaavesisuodatin, toimivuustestauksen kootut tulokset

Uponor Koti harmaavesisuodatin, toimivuustestauksen kootut tulokset

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Uponor Infra Oy