Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Tutkimus tai selvitys | Suomi

Valtion vesitaloushankkeiden toimivuuden tarkastelu

Tässä selvityksessä on muodostettu valtakunnallisesti yhdenmukainen ja kattava kokonaiskuva valtion omistamien ja ylläpitämien hankkeiden ajantasaisuudesta ja kehittämistarpeista. Selvitys toteutettiin SYKEn, ELY-keskusten ja maa- ja metsätalousministeriön yhteistyönä.

Lataa tiedosto