Aineistopankki | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet ja organisaation sijainti paikkatietona (VHL_TA_Tieto)

Suomen ympäristökeskus on laatinut suositukset vesihuoltolaitosten toiminta-aluetietojen esittämistavalle, vesihuolto-organisaation sijainnin pistemäiselle esittämiselle ja niiden yhtenäiselle siirtotavalle toimitettavaksi yhteisesti käytettäväksi paikkatietoaineistona.

Suosituksessa on yhtenäistetty erilaisia esitystapoja siten, että niitä voidaan käyttää yksiselitteisesti toiminta-aluekarttojen esittämisen yhteydessä. Vesihuolto-organisaation sijainnin esittäisestä annetaan erilaisia laskentamenetelmiä. Aineistojen tulostus- ja siirtomenetelmistä annetaan suositus, johon pohjautuen eri järjestelmistä siirretyt paikkatiedot ovat käytettävissä yhteiskäyttöisesti eri järjestelmissä, niin että niitä ei tarvitse muokata erikseen.

Suositus sisältää lisäksi erilaisten toiminta-alueiden sekä vedenhankintaan ja jätevesien käsittelyyn liittyvien merkintöjen esittämisen samalla karttapohjalla niin, että merkinnät eroavat selvästi toisistaan. Samoin erilaisten organisaatioiden esittämiseen pistemäisenä kohteena isommilla kartoilla annetaan esimerkkejä.  Sijaintipiste voidaan määritellä sekä palvelujen, rakenteen tai molempien perusteella eri tarpeita varten.

Suositus ja liitteet

Suositus on jaettu neljään eri tiedostoon niin, että ensimmäinen sisältää suosituksen liitteineen, jonka lisäksi liite 3 on erikseen excel-tiedostona ja liite 4 omana pdf-tiedostona sekä style-tiedostona.

Toiminta-alueen tietosisältö, organisaation sijainti ja vesihuollon merkinnät

Liite 3: Ominaisuustiedot excel-tiedostona

Liite 4: Vesihuollon paikkatietomerkinnät

Liitteen 4 tyylitiedosto: Vesihuollon paikkatietomerkinnät style-tiedostona