Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Biojussi MAXI harmaavesisuodatin

Biojussi MAXI harmaavesisuodatin on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn kesä- tai ympärivuotisessa asutuksessa. Mitoitusvirtaamansa 750 l/vrk puolesta Biojussi MAXI sopii 1-5 hengen harmaiden jätevesien puhdistukseen. Puhdistamo koostuu yhdestä puhdistamoyksiköstä, joka sisältää sakokaivon ja ilmastuskaivon. Lisävarusteena on saatavilla erikseen kalkkikaivo jäteveden hygienisointiin.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Biojussi MAXI toimii jatkuvalla virtaamalla. Saostusosastossa rasvaa ja kiintoainetta erotetaan mekaanisesti laskeuttamalla ja selkeyttämällä. Selkeytyksen jälkeen vesi virtaa osastoon, jossa sijaitsee biomoduulit eli kantoainekennot ja jossa vettä ilmastetaan koneellisesti. Jätevesi poistetaan ilmastussäiliön pohjalta purkuun. Puhdistusprosessi perustuu biofilmiin, jota kasvaa kantoainekennojen pinnalle ja joiden lävitse vesi johdetaan painovoiman avulla. Jätevesien orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Prosessin jälkeen voidaan lisätä kalkkikaivo, jossa kalkki hygienisoi jätevettä.

Valokuva Biojussi MAXI puhdistamosta
Biojussi MAXI © Biojussi

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • Jäteveden johtaminen saostusosaan
 • Jäteveden johtaminen kantoainekennoja sisältävään osastoon, jossa ilmastin
 • Jäteveden purkaminen ilmastusosan pohjalta
 • (Kalkkikaivo, valinnainen jäteveden hygienisointiin)

Puhdistamon rakenne ja asennus

Biojussi MAXI asennetaan maan sisälle. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Mitoitusvirtaama: on 750 l/vrk, 1-5 hlö
 • Tulo ja poistoputken korkeusero on 100 mm
 • Puhdistamon mitat: halkaisija 1200 mm, korkeus 1900 mm
 • Paino 160 kg
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliittymän
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Saostusosasto tyhjennetään rasvasta ja kiintoaineesta kerran vuodessa.
 • Ilmastussäiliöstä poistetaan lietettä 5 vuoden välein loka-autolla. Mikäli biomoduulit ovat kasvaneet tukkoon, niin voi puhdistaa esim. painepesurilla.
 • Jos järjestelmään on lisätty kalkkikaivo, niin huoltotoimenpiteisiin kuuluu myös kalkin vaihto kerran kahdessa vuodessa, riippuen käsitellyn veden määrästä ja likaisuudesta. Massa siirretään umpisäiliöön, kompostin jatkeeksi tai lannoitteeksi nurmikolle.

Puhdistamon toimivuus

Biojussi MAXI:n toimivuudesta on puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa: Biojussi Maxi harmaavesisuodatin, Urjala

Pätevän suunnittelijan tehtävänä on valita kohteen jätevedenkäsittelyyn soveltuva menetelmä. Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa.

Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä laitteen valmistajalta: Biojussi / Harxo Oy