Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

aWater Grey Air harmaavesipuhdistamo

aWater Grey Air harmaavesipuhdistamo on tarkoitettu harmaan jäteveden käsittelyyn ympärivuotisessa käytössä. Puhdistamo voidaan asentaa olemassa oleviin hyväkuntoisiin ja 2- tai 3-osastoisiin saostussäiliöihin tai paikallaan rakennettaviin uusiin säiliöihin. Puhdistamo voidaan mitoittaa lisäilmastuksella ja kemikaalisaostuksella myös käsittelemään erottelevan käymälän virtsa.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

aWater Grey Air harmaavesipuhdistamolla saneerataan olemassa olevat, hyväkuntoiset saostussäiliöt jatkuvatoimiseksi biologiseksi puhdistamoksi. Jätevedet virtaavat painovoimaisesti saostussäiliöiden kautta, joihin lisätään ilmastusosasto. Käsiteltäessä myös virtsaa, tulee puhdistamoon lisätä toinen ilmastusvaihe ja kemikaaliannostus. Puhdistusprosessissa jätevettä ilmastetaan jaksoissa, joiden välissä on hapeton laskeutusvaihe kaksi kertaa vuorokaudessa. Viimeinen säiliö toimii hapettomana laskeutus- ja viivytyskaivona. Käsitelty jätevesi virtaa painovoimaisesti purkuputkeen. Lietettä poistetaan ajoittain säiliöistä.

Kuva aWater Grey Air harmaavesipuhdistamosta
Harmaan jäteveden puhdistamo aWater Grey Air © YIP Oy

Jäteveden orgaanista kuormaa vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio ja denitrifikaatio -prosesseilla. Virtsan fosforia saostetaan kemiallisesti.

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • jätevesien johtaminen ensimmäiseen saostussäiliöön, jossa jaksottainen ilmastus
 • käsiteltäessä myös virtsaa, käytössä on kolme saostussäiliötä, jolloin keskimmäisessä on toinen jaksottainen ilmastusvaihe ja saostuskemikaalin annostus
 • selkeytysvaihe viimeisessä saostussäiliössä, jossa T-haara purkuputkeen
 • käsitellyn jäteveden johtaminen purkuputkeen

Puhdistamon rakenne ja asennus

aWater Grey Air harmaavesipuhdistamon asennukseen on muutama sovellusvaihtoehto, riippuen olemassa olevista saostussäiliöistä. Laitesuoja, jonka sisällä on ohjausyksikkö, kompressori ja kemikaalin annostelu, tulee joko maan pinnalle säiliöiden viereen, maahan säiliöiden viereen tai huoltoluukusta laskettuna säiliöiden sisäpuolelle. Säiliöille on tuotava sähkö ohjausyksikköä ja ilmastuslaitetta varten.

Puhdistamolaitteet asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti ja mahdolliset järjestelmän säiliöiden saneeraukset suoritetaan suunnittelijan ohjeiden ja piirustusten mukaisesti.

 • Puhdistamo voidaan mitoittaa asukasmäärille 2-10 henkeä, riippuen käytettävästä säiliötilavuudesta.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän.
 • Laitesuoja asennetaan maanpinnan yläpuolelle puhdistamon viereen tai vaihtoehtoisesti maan alle huoltokaivoon.
 • Lämpöeristys on tapauskohtainen.
 • Tarvittaessa viimeisestä säiliöosaa voidaan käyttää myös näytteenottoon.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Laitteiden toiminta on hyvä tarkistaa esimerkiksi kerran viikossa (ilmastuksen toiminta). Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Sähkönkulutus on n 385 kWh/v.
 • Lietettä poistetaan kerran vuodessa tai tarpeen mukaan.

Puhdistamon toimivuus

Toistaiseksi Suomen ympäristökeskuksen tiedossa ei ole puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia aWater -harmaavesipuhdistamon toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa.

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä laitteen valmistajalta: YIP Ympäristöinsinööripalvelut Oy