Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Baga Easy biosuodatinyhdistelmä

BAGA Easy biosuodatinyhdistelmä on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Puhdistamo koostuu kahdesta maahan asennettavasta säiliöstä, joista toinen on saostussäiliö (BAGA Easy) ja toinen biosuodatin (biotankki), sekä puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Mitoitusvirtaamansa 750 l/vrk puolesta puhdistamo soveltuu 1-5 asukkaan kaikkien jätevesien käsittelyn.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Puhdistamo toimii jatkuvalla virtaamalla. BAGA Easy saostussäiliöön tulevaan jäteveteen syötetään saostuskemikaali, jonka syöttö on ajastettu jäteveden poispumppauksen yhteyteen. Saostussäiliössä jätevedestä kiintoaines sekä iso osa ravinteita saostuu säiliön pohjalle saostuskemikaalin ansiosta, jonka jälkeen selkeytynyt vesi pumpataan kiintoainesuodattimen läpi biologiseen suodattimeen tasakokoisina kerta-annoksina. Biologisessa suodattimessa jätevettä kierrätetään ja hapetetaan muovisten biomoduulien läpi. Puhdistuksen jälkeen ylimääräinen vesi pumpataan purkuputkeen. Prosessissa syntynyt liete pumpataan biotankista automaattisesti saostussäiliöön.

Havainnekuva BAGA Easy biosuodatinyhdistelmästä
BAGA Easy ja biotankki © BAT Systems Oy

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

 • kaappi, jossa on prosessin ohjauskeskus, hälytysjärjestelmä, kemikaalisäiliö ja kemikaalin annostelupumppu
 • lasikuituinen saostussäiliö, jossa on jäteveden syöttöpumppu ja kiintoainesuodatin
 • lasikuidusta valmistettu biologinen suodatin (biotankki)
 • biomoduulit
 • lietteen palautuspumppu
 • tuuletusputket

Puhdistamon rakenne ja asennus

Saostussäiliö asennetaan maahan kaivettuun kuoppaan, mutta myös maanpäällinen asennus on mahdollinen. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Biotankin kapasiteetti riittää valmistajan mukaan yhdelle taloudelle eli 5-6 henkilölle.
 • Biotankin halkaisija on 2000 mm, korkeus 1900 mm, vesitilavuus 3 m3 ja tilavuus 4 m3.
 • Säiliön asennussyvyys on keskimäärin 1900 mm. Säiliön halkaisija on 2000 mm ja paino on noin 180 kg. Lietetilavuus  2 m3, vesitilavuus 3 m3 ja tilavuus 4 m3.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän (230V, 4A)
 • Puhdistamo on asennettava ja lämpöeristettävä laitetoimittajan sekä suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti. Tarvittaessa puhdistamo ankkuroidaan maa-ankkureilla.
 • BAGA Easy +biotankki- puhdistamoita on saatavissa 1-6 taloutta eli 1-30 henkilölle ja isompia osuuskuntajärjestelmiä aina 500 henkilöön asti. BAGA Easy soveltuu puhdistamoksi myös vapaa-ajan asunnoille.
 • Saostussäiliöosaa (BAGA Easy) voidaan täydentää myös biomoduuleilla imeytys- tai suodatuskentälliseksi puhdistamoksi.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Saostuskemikaalina käytetään valmiina ostettavaa kemikaaliliuosta. Käyttäjän tulee itse huolehtia saostuskemikaalin lisäyksistä.
 • Lietettä tyhjennetään saostussäiliöosasta (BAGA Easy) vähintään kerran vuodessa. Biotankista ei poisteta lietettä.
 • Prosessin ohjauskeskus on valmiina saostussäiliöön kiinnitettynä, mutta se voidaan tarvittaessa siirtää siitä maksimissaan 30 m etäisyydelle.
 • Pakettiin kuuluu vakiona valo- ja gsm-hälytysjärjestelmä, joka ilmoittaa kemikaalin loppumisesta ja mahdollisista pumppujen toimintahäiriöstä.

CE-merkintä

Baga Easy ja biotankki yhdistelmä on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP) on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitusta ja siinä ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia:

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty
Liite B: Puhdistustehokkuus Orgaaninen aine BOD7: 97%

Orgaaninen aine COD: 94%

Kiintoaine: 99%

Kokonaisfosfori: 97%

Kokonaistyppi: 53%

Liite C: Murtolujuus Hyväksytty

_

Puhdistamon toimivuus

Baga Easyn toimivuudesta löytyy puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa:

Haja-asutusalueiden jätevesipäästöjen vähentäminen (MINWA)

Koontiartikkeli useista eri tutkimuksista vuosina 2003-2014

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: BAT Systems Oy