Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Biolan harmaavesisuodatin

Biolan Harmaavesisuodatin on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn koosta riippuen ympärivuotisessa tai osa-aikaisessa asutuksessa. Puhdistamo voidaan asentaa ulos maan päälle tai sisätiloihin. Suodatinmateriaali vaihdetaan noin 100 käyttövuorokauden välein. Käytetyt suodatinmateriaalit voidaan kompostoida. Tuoteperheeseen kuuluu neljä erikokoista puhdistamoa.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Biolan Harmaavesisuodatin toimii jatkuvalla virtaamalla. Kyseessä on biologinen suodatin, joka koostuu suodatinmateriaalilla täytetyistä suodatinlaatikoista. Suodatinmateriaalina on lampisirppisammal. Jätevesi johdetaan ensin ylimpään laatikkoon, josta se painovoimaisesti siirtyy aina tasolta alemmalle. Puhdistettava jätevesi virtaa horisontaalisesti laatikoissa olevan suodatinmateriaalin läpi.

Jäteveden orgaanista ainetta vähennetään biologisesti hajottamalla. Fosforia sidotaan suodatinmateriaaliin. Typen väheneminen perustuu biomassaan sitoutumiseen.

Valokuva Biolan harmaavesisuodattimesta
Biolan 125-puhdistamo © Biolan

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • harmaan jäteveden johtaminen puhdistamoon
 • jäteveden suodattaminen Biolan Harmaavesisuodattimen suodatinkerrosten läpi
 • puhdistetun jäteveden johtaminen purkuputkeen.

Tuoteperheen puhdistamot

 • Biolan Harmaavesisuodatin 125: mitoitusvirtaama noin 500 l/vrk, 1-5 hlöä, sopii myös talvikäyttöön
 • Biolan Harmaavesisuodatin 70: mitoitusvirtaama noin 500 l/vrk, 1-5 hlöä, sopii myös talvikäyttöön
 • Harmaavesisuodatin light: mitoitusvirtaama noin 300 l/vrk, kesäkäyttöön tai sisäasennukseen
 • Biolan Harmaavesisuodatin Basic: mitoitusvirtaama noin 250 l/vrk, sopii myös talvikäyttöön

Puhdistamon rakenne ja asennus

Biolan Harmaavesisuodatin voidaan asentaa ulos maan päälle tai sisätiloihin, esimerkiksi kellariin. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

Biolan Harmaavesisuodatin 125

 • Koostuu kymmenestä päällekkäin sijoitetusta suodatinlaatikosta
 • Mitoitusvirtaama: noin 500 l/vrk, 1-5 hlöä
 • Puhdistamon mitat: leveys 600 mm, pituus 1000 mm, korkeus 1230 mm
 • Paino 75 kg
Valokuva Biolan harmaavesisuodattimesta sisältä päin.
Suodattimen rakenne © Biolan

Puhdistamo ei tarvitse sähköliitäntää kesäaikaiseen käyttöön, mutta se voidaan asentaa myös ympärivuotiseen käyttöön. Talvikäyttöä varten suodattimeen on asennettava lisävarusteena toimitettava lämpökaapeli, tai laite on sijoitettava tilaan, jonka lämpötila on nollan yläpuolella.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Suodatinmateriaali vaihdetaan noin 100 käyttövuorokauden välein. Jos kiinteistöä käytetään noin 3 kk vuodessa, vaihdetaan suodatinmateriaali kerran vuodessa. Käytetyt suodatinmateriaalit voidaan kompostoida.
 • Puhdistamon toimitukseen kuuluu valmiiksi laatikoihin asennettu suodatinmateriaali. Uudet suodatinmateriaalit tilataan laitevalmistajalta.
 • Jätevesiä ei tarvitse käsitellä saostussäiliössä tai -kaivossa ennen puhdistamoon johtamista. Olemassa olevaa, hyväkuntoista saostussäiliötä tai -kaivoa voidaan kuitenkin edelleen käyttää esiselkeytyksenä.
 • Jätevedet voidaan johtaa puhdistamoon viettoviemärillä tai pumppaamalla. Pumppausasennusta varten tarvittavat osat on tilattavissa lisävarusteena. Pumpun käynti jaksotetaan kellolaitteen avulla niin, että kerralla puhdistamoon tulee korkeintaan 10-15 litraa jätevettä.

Puhdistamon toimivuus

Biolan Harmaavesisuodatin 125-puhdistamon toimivuudesta on puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa:

Biolan harmaavesisuodatin, Länsi-Turunmaa

Ravinnesampo – Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä laitteen valmistajalta: Biolan Oy