Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Biopuhdistamo BioC6 ja BioC10

Biopuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Biopuhdistamo toimii aktiiviliete periaatteella ja koostuu maahan asennettavasta kolmeosastoisesta säiliöstä ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Tuoteperheeseen kuuluu kaksi puhdistamoa: BioC6 ja BioC10.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Biopuhdistamo toimii jatkuvalla virtaamalla. Biopuhdistamon toiminta perustuu jäteveden ilmastukseen. Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla.

Valokuva BioC6 puhdistamosta
BioC6 puhdistamo ©Ecotank

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • Jätevesien johtaminen esiselkeytykseen
 • Jätevesien johtaminen prosessiosaan
 • Jäteveden ja aktiivilietteen ilmastus
 • Fosforin saostuskemikaalin annostelu
 • Jäteveden johtaminen jälkiselkeytykseen
 • Jälkiselkeytys
 • Käsitellyn jäteveden johtaminen purkuputkeen
 • Ylijäämälietteen poistaminen

Tuoteperheen puhdistamot

 • BioC6: 1-10 hlöä
 • BioC10: 1-20 hlöä

Puhdistamon rakenne ja asennus

Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Puhdistamo koostuu puhdistamosäiliöstä, ilmapumpusta (sis. elektroniikka) sekä kemikaalipumpusta.
 • Fosforin saostuskemikaalisäiliö sekä prosessin ohjauskeskus sijaitsevat elektroniikan kaivossa.
 • Valmistaja suosittelee, että elektroniikkakaivoon laitetaan lämpöeristys.
 • Asennussyvyys maksimissaan 2 m tuloviemäristä maanpintaan.
 • Puhdistamoon on mahdollista lisätä näytteenottokaivo.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän.

BioC6

 • Mitoitusvirtaama on 750-1000 l/vrk, 1-10 hlöä
 • Puhdistamon mitat ovat 1200 x 3100 mm, 600 x 500 kaivo ilmapumpulle ja elektroniikalle
 • Paino 200 kg
 • Sähkönkulutus on n. 0,66 kWh/vrk ja vuodessa 240 kWh.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Saostuskemikaalia annostellaan pumpulla automaattisesti biopuhdistamon prosessiosastoon.
 • Saostuskemikaalia kuluu noin 20 l/vuodessa.
 • Lietettä tulee poistaa tarpeen mukaan, mutta vähintään kerran vuodessa.
 • Huoltosopimusta voi kysyä Ecotankin yhteistyökumppanilta Vekisa Oy:ltä.

CE-merkintä

Biopuhdistamo BioC6 ja BioC10 on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP) on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitusta ja siinä ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia:

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty
Liite B: Puhdistustehokkuus

 • CE-testissä oli BioC6
 • testattu mitoitusvirtaamalla 750 l/vrk
 • testattu orgaanisella kuormalla 295 g BOD5/vrk
Orgaaninen aine BOD5: 98,5%

Orgaaninen aine COD: 96,1%

Kiintoaine: 97,1%

Kokonaisfosfori: 89,8 %

Kokonaistyppi: 53%

HN4: 91,9%

Liite C: Murtolujuus ei määritelty

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden testauksen aikana oli keskimäärin 0,83 kWh/vrk.

Testuksen suorittaja: SPSC-Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2015

Puhdistamon toimivuus

Suomen ympäristökeskuksen tiedossa ei toistaiseksi ole puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia BioC6 ja BioC10 puhdistamoiden toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa. Puhdistamo on CE-merkitty, joten sille on suoritettu standardin mukainen toimivuustestaus.

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä maahantuojalta: EcoTank