Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

BioRami harmaavesipuhdistamo

BioRami harmaavesipuhdistamo on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn vapaa-ajan asunnoilla ja vakituisessa asutuksessa. Tuoteperheeseen kuuluu neljä erikokoista puhdistamoa. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, jota edeltää saostussäiliö. BioRami harmaavesipuhdistamo on saatavilla myös saneerauspakettina. Tällöin hyödynnetään olemassa olevia saostussäiliöitä, mikäli ne ovat hyväkuntoisia ja sopivan kokoisia.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

BioRami harmaavesipuhdistamo toimii jatkuvalla virtaamalla ja toiminta perustuu aktiiviseen biofilmiin. Biofilmi syntyy mikrobisäkkien pinnalle, kun jätevesi jaetaan tasaisesti jakajalta biosäkeille. Mikrobit käyttävät hyväkseen jäteveden sisältämiä ravinteita.

Havainnekuva BioRami harmaavesipuhdistamosta
BioRami 1000 -puhdistamo © Wavin-Labko Oy

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • jäteveden käsittely saostussäiliössä (BioRami 300 ilman saostussäiliötä)
 • jätevesien käsittely aktiivisilla biofilmillä
 • puhdistetun jäteveden johtaminen purkuputkeen

Tuoteperheen puhdistamot

 • BioRami 300: saunan pesuvesille, mitoitusvirtaama 300 l/vrk, ei tarvitse saostussäiliötä
 • BioRami 500: kesämökkien pesu- ja tiskivesille, mitoitusvirtaama 500 l/vrk
 • BioRami 600: ympärivuotisesti asutuille vapaa-ajan asunnoille ja omakotitaloille, mitoitusvirtaama 600 l/vrk, 1-5 hlöä
 • BioRami 1000: omakotitaloille, mitoitusvirtaama 1000 l/vrk, 1-8 hlöä

Puhdistamon rakenne ja asennus

BioRami-puhdistamot voidaan asentaa maahan. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • BioRami 1000 mitoitusvirtaama: 1000 l/vrk, 1-8 hlöä
 • BioRami 1000 mitat: leveys 1090 mm, pituus 1940 mm, korkeus 2200 mm
 • Max. asennussyvyys 1000 mm (erillisen huoltokaivon jatko-osan kanssa)
 • Puhdistamot eivät tarvitse sähköliitäntää
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Jos jakoallas tulvii yli tai vetää huonosti, jakoallas nostetaan ylös kahvasta. Jakolevy poistetaan ja suodatinmassa pestään. Jakoallas ja jakolevyn raot huuhdellaan auki rasvasta lämpimällä vedellä. Suodatinmassa laitetaan takaisin jakoaltaaseen jakolevyn muotoisena kasana. Jakoallas lasketaan takaisin paikoilleen. Kouru asennetaan tuloviemärin alle.
 • Saostussäiliö ja jakoallas tyhjennetään loka-autolla vähintään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan.
 • Jos saostussäiliön tyhjennys on unohtunut ja sakkaa ja rasvaa on päässyt runsaasti biosäkkeihin, biosäkit huuhdellaan puhtaaksi lämpimällä vedellä.

Puhdistamon toimivuus

BioRami-puhdistamon toimivuudesta on puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia: Labko BioPlus, EN-testauksen kootut tulokset

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä laitteen valmistajalta: Wavin-Labko Oy