Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

BIOSMART pienpuhdistamo

BIOSMART pienpuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. BIOSMART on biologinen pienpuhdistamo, joka toimii ilman kemikaaleja. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, johon kuuluu ohjausyksikkö ja ilmakompressori, sekä kuuteen osastoon jaettu varsinainen puhdistamo. Tuoteperheeseen kuuluu useita erikokoisia puhdistamoita.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

BIOSMART puhdistamo on jatkuvalla virtaamalla toimiva aktiivilietepuhdistamo. Puhdistusprosessiin kuuluu suodatus, anaerobinen ja aerobinen osio sekä ilmastus. Jätevesi kiertää osiosta toiseen paineen avulla. Liete kertyy osioiden 2-5 pohjalle ja ylijäämäliete tyhjennetään 1-2 kertaa vuodessa. Tekniikka perustuu patentoituun VFL® -vesivirtausratkaisuun.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia lietteeseen biologisesti.

Havainnekuva Biosmart puhdistamosta
Biosmart-AAT8 ©Paalu Perustajat

Tuoteperheen puhdistamot

 • Kahdeksan erikokoista BIOSMART puhdistamoa: AAT-6 … AAT-30, mitoitusvirtaama vaihtelee 600 litrasta aina 3750 litraan vuorokaudessa ja henkilömäärä 1-10 henkilöstä aina 10-25 henkilöön.
 • BIOSMART CAAT-8: mitoitusvirtaama 900 l/vrk, 1-6 hlöä, toimii muuten samalla periaatteella, mutta siihen lisätään saostuskemikaali.
 • Lisäksi saatavilla on suurempia kyläpuhdistamoita.

Puhdistamon rakenne ja asennus

BIOSMART puhdistamo asennetaan maahan. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Prosessien ohjauskeskus sijaitsee puhdistamon sisällä.
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen. Valmistaja suosittelee tavallisen routaeristyksen (10mm styrox) asentamista.
 • Jätevesiä ei tarvitse käsitellä saostuskaivossa tai –säiliössä ennen puhdistamoon johtamista.
 • Näytteenottokaivon asentaminen on mahdollista.

BIOSMART AAT-8

 • Puhdistamo on tarkoitettu 1-6 asukkaalle ja sen mitoitusvirtaama on 900 l/vrk.
 • Puhdistamon mitat ovat 1410 x 2700 mm.
 • Paino 145 kg + alusta 600 kg, yhteensä n. 745 kg.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän. Sähkönkulutus on n. 0,8 kWh/vrk ja vuodessa 288 kWh.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliön sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata. Liete tyhjennetään vähintään kerran vuodessa lieteautolla. Ohjausyksiköstä on mahdollista valita loma-asetus, jolloin puhdistamo hidastaa toimintaansa ja kompressori pysyy toimintakykyisenä noin 6kk.

CE-merkintä

BIOSMART on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP) on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitusta ja siinä ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia:

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Ei määritelty
Liite B: Puhdistustehokkuus

 • CE-testissä oli AAT6-AAT50 puhdistamot
 • testattu mitoitusvirtaamalla 900 l/vrk
 • testattu orgaanisella kuormalla 350 g BOD5/vrk (valmistajan ilmoittama orgaaninen mitoituskuorma on 300 g BOD5/vrk)
Orgaaninen aine BOD5: 98,2%

Orgaaninen aine COD: 94,4%

Kiintoaine: 97,2%

Kokonaisfosfori*: 93,3%

Kokonaistyppi*: 93,2%

HN4*: 99,5%

Liite C: Murtolujuus Ei määritelty

*määritelty > 12 lämpötila bioreaktorissa

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden testauksen aikana oli keskimäärin 1,0 kWh/vrk.

Testuksen suorittaja:  PIA-Prϋfinstitut fϋr Abwassertechnik GmbH, Germany

Puhdistamon toimivuus

Suomen ympäristökeskuksen tiedossa ei toistaiseksi ole puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia BIOSMART puhdistamoiden toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa. Puhdistamo on CE-merkitty, joten sille on suoritettu standardin mukainen toimivuustestaus.

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä maahantuojalta: Paalu Perustajat