Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Ecobox pienpuhdistamo

Ecobox pienpuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Ecobox on jatkuvatoiminen biosuodatukseen perustuva pienpuhdistamo. Ecobox tuoteperheeseen kuuluu erikokoisia puhdistamoita.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Ecobox puhdistamo toimii jatkuvalla virtaamalla. Puhdistamo koostuu yhdestä kartionmuotoisesta säiliöstä, joka on jaettu osastoihin. Jätevesi johdetaan painovoimaisesti ensin kolmiosastoiseen saostussäiliöosaan, jossa kiintoaine laskeutuu. Tämän jälkeen vesi johdetaan kahteen peräkkäiseen biosuodattimeen, jotka ovat muovisia lamelleja, joita ilmastetaan. Tässä vaiheessa mammuttipumppu pumppaa pienen osan vedestä takaisin saostussäiliöosaan pitääkseen bakteerikannan hengissä silloin kun laitteisto on käyttämättä pitemmän ajan, sekä typenpoiston tehostamiseksi. Kolmantena vaiheena puhdistamon keskiosassa sijaitseva fosforinpoistoyksikkö, jossa jätevesi johdetaan fosforinpoistomassan läpi.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia fosforinpoistomassaan. Jäteveden typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessilla ja sitomalla typpeä lietteeseen.

Valokuva Ecobox puhdistamosta
Ecobox puhdistamo. Kuva: Ecotech

Tuoteperheen puhdistamot:

 • Ecobox small
 • Ecobox Bio
 • Ecobox Large
 • Ecobox BDT

Puhdistamon rakenne ja asennus

Ecobox puhdistamo asennetaan maan sisään. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Prosessien ohjauskeskus sijaitsee huoltokaivossa, jossa on myös ilmapuhallin.
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen. Valmistaja suosittelee, että laitteen kaulusosa eristetään ja tarpeen mukaan sivut.
 • Asennussyvyys maksimissaan 720 tai 1170 mm tuloviemäristä maanpintaan, riippuen käytetäänkö korotuskauluria.
 • Puhdistamon viimeisestä osasta on mahdollisuus näytteenottoon
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän.

Ecobox Small puhdistamo

 • Mitoitusvirtaama: 750 l/vrk, 1-5 hlöä
 • Mitat: 2300 x 2800 mm (halkaisija x korkeus korotuskaulalla ja kannella)
 • Paino: 300 kg (fosforinpoistomassan paino on 500 kg)
 • Sähkönkulutus: n. 450 kWh/vuosi.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Merkkilampun seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

Fosforinpoistoon käytetään massaa, joka sitoo fosforia. Massa asennetaan puhdistamon keskiosaan koneellisella nostimella. Puhdistamon käyttäjän tulee huolehtia massan vaihdosta 2,5-6 vuoden välein. Käytetyn fosforinpoistomassan voi käyttää esim. maanparannuksessa.

Muuta huomioitavaa

 • Lietettä poistetaan kerran vuodessa.
 • Puhdistamoon kuuluu merkkivalo.
 • Mahdollisuus huoltosopimukseen.

CE-merkintä

Ecobox on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP) on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitusta ja siinä ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia:

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty
Liite B: Puhdistustehokkuus

 • CE-testissä oli Ecobox 1001
 • testattu orgaanisella kuormalla 290 g BOD5/vrk
Orgaaninen aine BOD5: 90%

Orgaaninen aine COD: 90%

Kiintoaine: 95%

Kokonaisfosfori: 90%

Kokonaistyppi: 50%

Liite C: Murtolujuus Hyväksytty

_

Puhdistamon toimivuus

EcoBox puhdistamon toimivuudesta löytyy puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa:

Koontiartikkeli useista eri tutkimuksista vuosina 2003-2014

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Skandinavisk Ecotech AB