Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

FANN Biosuodatin

FANN Biosuodatin on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Puhdistamo soveltuu 1-7 asukkaan harmaiden jätevesien käsittelyyn, mitoitusvirtaama 900 l/vrk. Saatavana myös versiot kahdelle ja kolmelle kotitaloudelle (enintään 10/15 henkilöä).

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

FANN Biosuodatin biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii jatkuvalla virtaamalla. Jätevesi virtaa painovoimaisesti laitteiston läpi. Jätevesi johdetaan viemäriputkea pitkin esiselkeytykseen eli puhdistamon edessä olevaan saostussäiliöön, jossa liete laskeutuu säiliön pohjalle. Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla.

Havainnekuva puhdistamosta
FANN biosuodatin. Kuva: FANN ympäristötekniikka

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • jätevesien johtaminen esiselkeytykseen erilliseen saostussäiliöön
 • jätevesien johtaminen prosessiosaan
 • jätevesien kulkeutuminen suodatinmateriaalin läpi
 • käsitellyn jäteveden johtaminen purkuputkeen

Puhdistamon rakenne ja asennus

Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta saostussäiliöstä ja puhdistamosta sekä puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Mitoitusvirtaama: 900 l/vrk, 1-7 hlöä
 • Puhdistamon mitat: leveys 1200mm pituus 2400mm korkeus 1000mm
 • Paino 350 kg
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän. sähkönkulutus on n. 0,77 kWh/vrk ja vuodessa 281 kWh.
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen.
 • Maatäyttö säiliön päällä on oltava vähintään 0,2 m ja maksimissaan 1 m ja kaato saostussäiliöltä Biosuodatin 5 CE:hen tulee olla vähintään ≥ 5 ‰.
 • Mahdollisuus näytteenottoon lähtevästä puhdistetusta vedestä on purkuyhteen yhteyteen tulevasta vesilukon näytteenottoputkesta.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Lietettä poistetaan kerran vuodessa
 • Puhallin tarkistetaan vähintään kerran vuodessa
 • Ilmanvaihto tarkistetaan vähintään kerran vuodessa
 • Mahdollinen hälytin tarkistetaan vähintään kerran vuodessa

Puhdistamon toimivuus

FANN Biosuodattimen puhdistamo-osa on sama kuin IN-DRÄN Biosuodatin 5 CE, jota käytetään kotitalouden kaikille jätevesille. Tästä löytyy puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa.

In-Drän biosuodatin 5, Masku 2009-2013

In-Drän biosuodatin 5, Masku 2017-2020

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoja puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: FANN Ympäristötekniikka Oy