Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

GeoTrap harmaavesisuodatin

GeoTrap-harmaavesisuodatin on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn vapaa-ajan asunnoissa. GeoTrap-harmaavesisuodatin soveltuu 1-5 asukkaan harmaiden jätevesien käsittelyyn, mitoitusvirtaama on 300 l/vrk ja rasvanerotuskaivon kanssa 600 l/vrk. Myös kuivakäymälän virtsa voidaan johtaa suodattimeen puhdistettavaksi.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

GeoTrap-harmaavesisuodatin on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii reaktiivisen suodatuksen periaatteella. Puhdistamo toimii jatkuvalla virtaamalla. Puhdistusteho perustuu mineraalimassan kykyyn sitoa fosforia ja typpeä.

Pesuvedet ohjataan esim. saunasta, kylpyhuoneesta ja keittiöstä joko ensin rasvanerotuskaivoon tai suoraan suodattimeen, talouden vedenkäytön määrän mukaan. Rasva ja kiintoaines jää rasvanerotuskaivoon, josta esipuhdistettu harmaa vesi jatkaa suodatinosaan, jossa se reagoi GeoTrap-ravinnesiepparimassan kanssa. GeoTrap poistaa orgaanista ainesta mekaanisella suodatuksella, saostaa fosforia vedestä sekä imee itseensä ammoniumtyppeä. Suodattimesta puhdistettu vesi voidaan johtaa maastoon, ei kuitenkaan suoraan vesistöön.

GeoTrap harmaavesisuodatin
© Pikkuvihreä

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

 • suodatinkaivo + kansi
 • suodatinmassat: GeoTrap -ravinnesieppari ja GeoTrap mineraalihiekka
 • yhteet ja tiivisteet tulo- ja lähtöputkille (75 mm putki)
 • äyskäri massojen vaihtoon
 • mikäli suodattimeen johdetaan myös tiski- ja pyykinpesuvesiä, on suodattimen eteen asennettava rasvanerotuskaivo
 • lisävarusteena saatavana pumppukaivo sekä korotusosa

Puhdistamon rakenne ja asennus

Suodatin on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti. Suodatin voidaan asentaa tasoitetulle maalle, joko maan pinnalle tai maan sisään siten, että kansi jää näkyviin. Suodattimen alustaan on hyvä laittaa routimatonta soraa 10-20 cm paksuudelta ja varmistaa että suodatin asettuu vaakatasoon alustalla.

 • Suodatin voidaan asentaa vanhaan viemärilinjaan, mikäli putkiston kunto on hyvä
 • Tuuletusputki tulee asentaa ennen suodatinta T-haaralla linjaan, mikäli viemärilinjassa ei ole ennestään tuuletusputkea
 • Suodatin on tarkoitettu 1-5 asukkaalle ja sen mitoitusvirtaama on 300 l/vrk, rasvanerotuskaivon kanssa 600 l/vrk.
 • Suodattimen mitat ovat 72 x 50 cm (halkaisija x korkeus), kaulus alareunassa 2 cm
 • Paino ilman massoja 34 kg, massojen kanssa 54 kg
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen. Valmistaja suosittelee, että suodatin ja viemärilinja eristetään solumuovilla ja/tai varustetaan itsesäätyvällä lämmityskaapelilla, mikäli suodatinta käytetään talvisaikaan.
 • Erillistä tarkastuskaivoa ei tarvita vaan jätevesi puretaan suoraan maastoon (esim. pieni kivipesä)

Puhdistamon käyttö ja huolto

Suodattimen hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Suodattimen toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Suodatinmassat vaihdetaan 1-2 krt vuodessa
 • Mineraalimassan voi kompostoida tai käyttää suoraan maanparannukseen
 • Käytön tehostamiseksi voi myös lisätä pelkkää GeoTrap -ravinnesiepparia suodattimeen käytön aikana
 • Rasvanerotuskaivossa voi käyttää puutarhaharsoa, jonka voi puhdistuksen yhteydessä kokonaan poistaa kompostiin ja laittaa uuden harson tilalle

Puhdistamon toimivuus

Toistaiseksi Suomen ympäristökeskuksen tiedossa ei ole puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia GeoTrap harmaavesisuodattimen toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa.

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä laitteen valmistajalta: Pikkuvihreä – Meripalo Oy