Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Harmaaton harmaavesipuhdistamo

Harmaaton harmaavesipuhdistamo on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa sekä loma-asutuksessa. Puhdistamo on biologinen suodatin, joka toimii jatkuvatoimisesti. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, johon kuuluu saostussäiliöosa sekä suodatinosa. Tuoteperheeseen kuuluu seitsemän erikokoista puhdistamoa.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Harmaaton harmaavesipuhdistamo toimii jatkuvalla virtaamalla. Jätevesi johdetaan viettoviemärillä säiliön ensimmäiseen osastoon, joka toimii saostussäiliönä. Ison säiliön vuoksi veden virtaama on rauhallinen ja lietteet laskeutuvat säiliön pohjalle. Kelluvat jätteet eivät kulkeudu säiliössä eteenpäin. Jätevesi siirtyy painovoimaisesti harmaavesisuodattimeen, jossa se kulkee kantoaineen lävitse alhaalta ylös. Kantoaineena toimii muoviset lieriöt sekä koko säiliön sisäpinta, jonka pinnalla toimii anaerobinen biokasvusto. Harmaavesisuodattimen läpi mentyään vesi johdetaan putkella purkupisteelle.

Puhdistustehokkuutta voidaan lisätä asentamalla erillinen saostussäiliö puhdistamon eteen, joka tehostaa lietteen ja keittiön rasvojen erottelua. Jäteveden orgaanista kuormitusta vähennetään viipymällä sekä biologisesti hajottamalla.

Havainnekuva Harmaaton harmaavesipuhdistamosta
Harmaaton 12 © BAT Systems Oy

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • jätevesien johtaminen esiselkeytykseen
 • jätevesien johtaminen prosessiosaan
 • prosessiosan hapeton vaihe
 • käsitellyn jäteveden johtaminen purkuputkeen
 • ylijäämälietteen poistaminen

Tuoteperheen puhdistamot

 • Harmaaton 5: mitoitusvirtaama 500 l/vrk, 1-5 hlöä
 • Harmaaton 7: mitoitusvirtaama 750 l/vrk, 1-7 hlöä
 • Harmaaton 8: mitoitusvirtaama 600 l/vrk, 1-8 hlöä
 • Harmaaton 12: mitoitusvirtaama 1200 l/vrk, 1-12 hlöä
 • Harmaaton 16: mitoitusvirtaama 1600 l/vrk, 1-16 hlöä
 • Harmaaton 20: mitoitusvirtaama 2000 l/vrk, 1-20 hlöä
 • Harmaaton 25: mitoitusvirtaama 2500 l/vrk, 1-25 hlöä

Puhdistamon rakenne ja asennus

Puhdistamo asennetaan maan alle. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Harmaaton 12 mitoitusvirtaama: 1200 l/vrk, 1-12 hlöä
 • Harmaaton 12 mitat: leveys 1565 mm, pituus 2080 mm, korkeus 1400 mm
 • Harmaaton 12 paino: 195 kg
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen.
 • Asennussyvyys maksimissaan 1,2 m tuloviemäristä maanpintaan.
 • Harmaavesisuodattimen pinnalta voidaan ottaa näyte puhdistetusta vedestä tai erikseen asennettavasta näytteenottokaivosta

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Lietettä poistetaan noin kerran vuodessa lieteautolla
 • Suodatinmateriaalin ja kotelon pesu tarvittaessa.

Puhdistamon toimivuus

Toistaiseksi Suomen ympäristökeskuksen tiedossa ei ole puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia Harmaaton puhdistamoiden toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa.

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä laitteen maahantuojalta: BAT Systems Oy