Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Tutkimus tai selvitys | Suomi

Hyvät käytännöt vesistösäännöstelyjä koskevassa päätöksenteossa

Tutkimuksessa selvitettiin 19 vesistösäännöstelijän haastattelulla säännöstelypäätösten suunnittelua ja niihin vaikuttavia tekijöitä erityyppisissä vesistöissä. Lisäksi toteutettiin kirjallisuuskatsaus, jossa etsittiin vesistösäännöstelijöiden riskiasenteisiin ja ajattelun vinoumiin liittyviä tutkimuksia.

Lataa tiedosto