Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

IISI H4 harmaavesisuodatin

IISI H4 harmaavesisuodatin on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa käytössä. Puhdistamo soveltuu 3-4 asukkaan harmaiden jätevesien käsittelyyn, mitoitusvirtaama on 500 l/vrk.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

IISI H4 harmaavesisuodatin toimii jatkuvalla virtaamalla. Puhdistusprosessi perustuu biofilmiin, jota kasvaa kantoainekiekkojen pinnalle ja joiden lävitse vesi johdetaan painovoiman avulla. Jätevesien orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Suodatinsäiliötä edeltää saostussäiliö, jossa kiintoainetta erotetaan mekaanisesti laskeuttamalla ja selkeyttämällä. Fosforinpoistoa voidaan tarvittaessa tehostaa alumiinisulfaattia sisältävällä kiekolla (IISI Cleanwater) joka asetetaan suodattimen päälle.

Valokuva IISI H4 harmaavesisuodattimesta
IISI H4 harmaavesisuodatin @ Green Rock

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • jäteveden johtaminen erilliseen saostussäiliöön
 • jätevesien johtaminen suodatinsäiliön keskiosassa olevaan erotinosaan, ja siitä putken alaosassa olevaan solukkomateriaaliin
 • jäteveden johtaminen kantoainekiekkoja sisältävään säiliöosaan
 • jäteveden johtaminen purkuputkeen

Puhdistamon rakenne ja asennus

IISI H4 harmaavesisuodatin asennetaan maan alle. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Mitoitusvirtaama: 500 l/vrk, 3-4 hlöä
 • Puhdistamon mitat: halkaisija 1140 mm, korkeus 1470 mm (saostussäiliö on samankokoinen)
 • Saostussäiliön paino: 27 kg
 • Suodatinsäiliön paino: 42 kg
 • Tyhjennettävän erotinosan paino täytenä: 20 kg
 • Puhdistamo ei tarvitse sähköliitäntää
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Saostussäiliö tyhjennetään kiintoaineesta.
 • Suodatinsäiliön keskiosassa oleva erotinosa nostetaan pois säiliöstä ja tyhjennetään.
 • Erotinosan pohjalla oleva solukkomateriaali nostetaan pois ja huuhdellaan.
 • Säiliön pohjalla olevia kantoainekiekkoja ei tule harjata puhtaaksi, sillä biofilmiä tarvitaan puhdistamon toimintaan. Mikäli lietettä on runsaasti, kiekot voi nostaa ämpärillä pois säiliöstä ja niitä voi huuhdella varovasti.
 • Huollon jälkeen puhdistamo kootaan valmistajan huolto-ohjeiden mukaisesti.
 • Valmistaja suosittelee huoltotiheydeksi 1-2 kertaa vuodesta riippuen käyttöasteesta.

Puhdistamon toimivuus

Toistaiseksi Suomen ympäristökeskuksen tiedossa ei ole puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia IISI H4 harmaavesisuodattimen toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa.

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä laitteen valmistajalta: Green Rock