Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

IISI H6 harmaavesipuhdistamo

IISI H6 harmaavesipuhdistamo on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Mitoitusvirtaamansa 750 l/vrk puolesta IISI H6 -harmaavesipuhdistamo sopii omakotikiinteistöihin ja vapaa-ajan asuntoihin 1-6 hengen harmaiden jätevesien puhdistukseen. Samaan tuoteperheeseen kuuluvat myös IISI H12 ja IISI H30 harmaavesipuhdistamot.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

IISI H6 harmaavesipuhdistamo toimii jatkuvalla virtaamalla, tulo ja poistoputken korkeusero on 10 cm. Puhdistusprosessi perustuu biofilmiin, jota kasvaa kantoainekiekkojen pinnalle ja joiden lävitse vesi johdetaan painovoiman avulla. Jätevesien orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Biologista osastoa edeltää saostusosasto, jossa rasvaa ja kiintoainetta erotetaan mekaanisesti laskeuttamalla ja selkeyttämällä. Seuraavaksi vesi virtaa osastoon, jossa sijaitsee kantoainekiekot ja jossa vettä ilmastetaan koneellisesti ja jossa biologinen toiminta tapahtuu. Lopuksi jätevesi selkeytetään.

Valokuva IISI H6 harmaavesipuhdistamosta
IISI H6 harmaavesipuhdistamo @ Greenrock

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

 • Jäteveden johtaminen saostusosaan
 • Jäteveden johtaminen kantoainekikkoja sisältävään osastoon, jossa ilmastin
 • Jäteveden johtaminen selkeytin-osastoon
 • ohjauskeskus

Tuoteperheen puhdistamot

 • IISI H6: mitoitusvirtaama 750 l/vrk, 1-6 hlöä
 • IISI H12: mitoitusvirtaama 1500 l/vrk, 1-12 hlöä
 • IISI H30: mitoitusvirtaama 3500 l/vrk, 1-30 hlöä

Puhdistamon rakenne ja asennus

Puhdistamo asennetaan maan sisälle. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

IISI H6 Harmaavesipuhdistamo

 • Mitoitusvirtaama: 750 l/vrk, 1-6 hlöä
 • Tulo ja poistoputken korkeusero on 5 cm
 • Mitat: halkaisija 1583 mm, korkeus 2450 mm
 • Paino: 210 kg
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliittymän
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Saostusosasto tyhjennetään rasvasta ja kiintoaineesta
 • Biologisesta osastosta poistetaan pohjalle laskeutunut sakka ja biomassa
 • Kantoainekiekkoja ei tule harjata puhtaaksi, sillä biofilmiä tarvitaan puhdistamon toimintaan. Mikäli kantoainekiekoissa on runsaasti lietettä, niitä voi huuhdella varovasti.
 • Huollon jälkeen puhdistamo täytetään puhtaalla vedellä huolto-ohjeiden mukaisesti.
 • Valmistaja suosittelee huoltotiheydeksi 1-2 kertaa vuodesta riippuen käyttöasteesta

Puhdistamon toimivuus

Toistaiseksi Suomen ympäristökeskuksen tiedossa ei ole puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia IISI H6, H12 tai H30 harmaavesipuhdistamojen toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa.

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä laitteen valmistajalta: Green Rock