Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

IISI saunakaivo ja IISI mökkikaivo

IISI saunakaivo harmaavesisuodatin on tarkoitettu kantovesikohteiden jätevesien käsittelyyn kesä- ja talvikäytössä. Puhdistamo soveltuu saunan pesuvesien käsittelyyn, mitoitusvirtaama on 125 l/vrk. Tuoteperheeseen kuuluu myös IISI mökkikaivo, joka soveltuu saunan pesuvesien ja keittiön käsitiskialtaan jätevesien käsittelyyn.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

IISI saunakaivo ja mökkikaivo toimii jatkuvalla virtaamalla. Puhdistusprosessi perustuu kuituvillapohjaiseen suodattimeen, jonka lävitse vesi johdetaan painovoiman avulla. Jätevesien orgaanista kuormitusta vähennetään suodattamalla ja biologisesti hajottamalla. Fosforinpoistoa voidaan tarvittaessa tehostaa CleanWater (Aqua stone) kiekkoja, jotka asetetaan suodattimen päälle.

Valokuva IISI saunakaivosta
IISI saunakaivo @ Green Rock

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

 • Jäteveden johtaminen rasvanerotussäiliöön (vain IISI mökkikaivo)
 • Jätevesien johtaminen suodatinsäiliöön
 • Jäteveden kulkeutuminen suodatinmassan läpi
 • Jäteveden imeyttäminen maaperään suodatinsäiliön pohjan kautta tai lisäämällä salaojaputkea imeytymisen tehostamiseksi

Puhdistamon rakenne ja asennus

Puhdistamo asennetaan maan sisälle, sillä se toimii imeytyskaivona. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti. IISI mökkikaivo koostuu kahdesta IISI saunakaivo.

 • Mitoitusvirtaama: IISI saunakaivo 125 l/vrk ja IISI mökkikaivo 200 l/vrk
 • Puhdistamon halkaisija on 600 mm ja korkeus 1070 mm
 • Paino: 11 kg
 • Tuotetoimituksen mukana toimitetaan pituusleikkaus, josta selviävät sijoituspaikan valintaa varten tarvittavat mitat ja asennusohje
 • Puhdistamo ei tarvitse sähköliitäntää
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen riippuen pakkasolosuhteita ja käytöstä

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Suodatinsäiliöstä tyhjennetään suodatinmateriaali kerran vuodessa ja vaihdetaan uuteen. Suodatinmateriaalin voi kompostoida ja sen ympärillä oleva verkkosäkki on sekajätettä.
 • Ympärivuotisessa käytössä valmistaja suosittelee vaihtamaan suodatinmateriaalin kaksi kertaa vuodessa.

Puhdistamon toimivuus

Toistaiseksi Suomen ympäristökeskuksen tiedossa ei ole puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia IISI saunakaivo ja IISI mökkikaivo puhdistamojen toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa.

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Green Rock