Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Tutkimus tai selvitys | Suomi

Ilmastonmuutoksen vaikutus Nilsiän reitin säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksiin ja virtaamiin sekä säännöstelyjen kehittämistarpeeseen

Tässä raportissa on selvitetty erilaisten ilmastoskenaarioiden hydrologisia vaikutuksia Nilsiän reitin säännöstellyillä järvillä. Lisäksi on selvitetty sopeutumismahdollisuuksia säännöstelykäytäntöjä muuttamalla sekä tarvetta muuttaa säännöstelyn lupaehtoja ilmastonmuutoksen vaikutusten johdosta.

Lataa tiedosto