Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Klargester BioDisc pienpuhdistamo

Klargester BioDisc pienpuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Klargester BioDisc on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii jatkuvalla periaatteella. Puhdistamo koostuu yhdestä maahan asennettavasta säiliöstä, jonka sisällä on saostussäiliöosa, prosessiosa ja jälkiselkeytysosa, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Tuoteperheeseen kuuluu neljä erikokoista puhdistamoa.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Klargester BioDisc jätevesien käsittelyjärjestelmä on jatkuvatoiminen bioroottoripuhdistamo. Bioroottori on lieriön muotoinen laite, joka pyörii akselinsa ympäri ja jonka pintoihin muodostuu orgaanista ainetta hajottava pieneliöstö. Bioroottori on asennettu siten, että sen pyöriessä pieneliöstö on välillä jätevedessä ja välillä ilmassa. Puhdistamo koostuu yhdestä säiliöstä, johon kuuluu jätevesien esiselkeytys, kaksiosainen bioroottori ja jälkiselkeytys.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla. Jätevesien typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessilla ja sitomalla typpeä lietteeseen.

Poikkileikkauskuva BioDisc BA puhdistamosta
BioDisc BA. Kuva: Klargester Ltd

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • jätevesien johtaminen puhdistamoon
 • esiselkeytys
 • bioroottoriprosessi
 • saostuskemikaalin annostelu
 • jälkiselkeytysvaihe
 • puhdistetun jäteveden johtaminen purkuputkeen
 • ylijäämälietteen poisto.

Tuoteperheen puhdistamot

 • BA: max. 1200 l/vrk, 1-6 hlöä
 • BA-X: max. 800 l/vrk, 1-9 hlöä
 • BB: max. 2400 l/vrk, 1-12 hlöä
 • BC: max. 3600 l/vrk, 1-18 hlöä

Puhdistamon rakenne ja asennus

Puhdistamo on suunniteltu asennettavaksi maahan. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Puhdistamoon kuuluu prosessisäiliö kansistoineen ja ohjauksen keskusyksikkö.
 • Pohjaveden nostepaine on otettava asennuksessa huomioon ja tarvittaessa puhdistamo on kiinnitettävä rakennettavaan pohjalaattaan tai ankkuroitava muulla tavalla.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän.

BioDisc BA

 • Maksimivirtaama 1200 l/vrk, 1-6 hlöä
 • Prosessisäiliön halkaisija on 1995 mm ja korkeus vakioyhteellä 2460 mm.
 • Tarkemmat mittatiedot maahantuojalta tai valmistajan kotisivulta.
 • Laitteen sähkönkulutus on 682,55 kWh/vuosi.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Saostuskemikaalina käytetään PAX-14 polyaluminikloridia.
 • Lietettä poistetaan puhdistamosta kerran vuodessa.

CE-merkintä

Klargester BioDisc on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP) on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitusta ja siinä ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia:

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty
Liite B: Puhdistustehokkuus Orgaaninen aine BOD7: 93 %

Orgaaninen aine COD: 87 %

Kiintoaine: 90 %

Kokonaisfosfori: 90 %

Kokonaistyppi: 49 %

Liite C: Murtolujuus Hyväksytty

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden testauksen aikana oli keskimäärin 1,3 kWh/vrk.

Puhdistamon toimivuus

Suomen ympäristökeskuksen tiedossa ei toistaiseksi ole puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia Klargester BioDisc puhdistamoiden toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa. Puhdistamo on CE-merkitty, joten sille on suoritettu standardin mukainen toimivuustestaus.

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä maahantuojalta: pH Vetikko Oy