Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Tutkimus tai selvitys | Suomi

Koitereen säännöstelyn vaikutukset ja kehittämismahdollisuudet

Raportissa esitellään yhteenveto Koitereen säännöstelyn kehittämishankkeen aikana tehdyistä töistä ja niiden tuloksista.

Lataa tiedosto