Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Tutkimus tai selvitys | Suomi

Kokemäenjoen vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys

Padotus- ja juoksutusselvityksessä tutkittiin olemassa olevia vesistösäännöstelyitä sekä muita vedenkorkeuksiin ja virtaamiin vaikuttavia vesitaloushankkeita, joilla vesistöalueen tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ja vahingollisia seurauksia voidaan vähentää.

Lataa tiedosto