Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Ohje tai opas | Suomi

Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu (2. päivitetty painos)

Oppaassa on esitetty maankuivatuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät näkökohdat, teknilliset ja ympäristölliset ohjeet sekä laatuvaatimukset. Oppaassa on keskitetty maatalousalueiden kuivatukseen, mutta myös metsäojituksia on käsitelty lyhyesti.

Lataa tiedosto