Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Tutkimus tai selvitys | Suomi

Maatalousalueiden perattujen purojen luonnonmukainen kunnossapito

Selvitykseen on koottu keskeistä tietoa maatalousuomien nykyisistä perkauskäytännöistä, uomien luontaisesta toiminnasta ja luonnonmukaisista kunnostusmenetelmistä.

Lataa tiedosto